Foonsy dba o spokój i bezpieczeństwo swoich klientów. A ponieważ obowiązujące od 25 maja 2018 r. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) nakłada wysokie kary finansowe na firmy nieprzestrzegające jego wymogów, aktualna wersja naszego oprogramowania uwzględnia funkcjonalności dostosowujące aplikację do nowych przepisów prawa.

System Foonsy®ERP umożliwia m.in:

1. Nadawanie uprawnień Administratora Danych Osobowych (ADO).

2. Uruchamianie rejestracji zdarzeń w kluczowych obszarach (kartoteka kontrahenta, użytkownika, moduł Kadry).

3. Uruchamianie rejestracji zgody na przetwarzanie danych (dla: kontrahenta, osoby kontaktowej, użytkownika, pracownika).

4. Uruchamianie identyfikacji użytkowników i uprawnień przetwarzających dane.

5. Uwierzytelnianie w programie za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła.

6. Stosowanie bezpiecznych haseł (min. 8 znaków, małe/duże litery, cyfry, znaki specjalne).

7. Wymuszanie zmiany haseł użytkowników po 30 dniach.

8. Anonimizację danych dla ADO (w obszarze: kontrahenta, osoby kontaktowej, użytkownika, pracownika).

9. Stosowanie szyfrowanego połączenia z bazą danych w przypadku korzystania z internetu.

 

 

rodo