W związku ze zmianami w przepisach dotyczącymi obowiązku wystawiania i przyjmowania dokumentów z adnotacją o podzielonej płatności (Split Payment) oraz kontroli rachunków, wprowadzono następujące zmiany, które umożliwiają:

  • automatyczne generowanie informacji o podzielonej płatności w przypadku wystąpienia na dokumencie sprzedaży lub zakupu towaru z grupy objętej taką koniecznością przy zachowaniu warunku przekroczenia kwoty 15 tys. brutto,
  • uruchamianie manualne podzielonej płatności na dokumentach sprzedaży i zakupu,
  • sprawdzanie rachunku bankowego dostawcy (biała lista) przed zatwierdzeniem dokumentu, które można uruchomić w kilku wariantach konfiguracyjnych,
  • weryfikację statusu podatnika krajowego i zagranicznego wraz z zapisem uzyskanych informacji z portali służących do tych celów, dostępną w module sprzedaży oraz zakupach.

biala_lista_split_payment