Moduł Foonsy® ERP Zamówienia dysponuje grupą zaawansowanych funkcji wspierających organizację i zarządzanie procesami związanymi z zamówieniami od odbiorców.

Moduł wykorzystuje narzędzia i rozwiązania znane z obszaru Foonsy® ERP Oferty, co w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza pracę opartą na wcześniej poznanych funkcjach i mechanizmach. Najważniejsze z nich to: słowniki (rejestrów, typów i rodzajów zamówień); wielowalutowość; dynamiczna wizualizacja 3D produktów definiowanych w zamówieniu; prezentacja graficzna dodatków produktów zdefiniowanych w ramach zakładki „Parametry i wartości”; narzędzie do symulacji kosztów (w oparciu o: technologię wytwarzania, ceny zakładane, aktualne kursy walut oraz jednostki alternatywne); wysyłka zamówień z różnych kont pocztowych, zdefiniowanych dla użytkownika, w języku właściwym dla ich adresata.

Obszar wyposażono w narzędzie pozwalające na automatyzację procesu zamówień, dzięki tworzeniu ich na podstawie ofert, co w znacznym stopniu upraszcza i przyspiesza proces od momentu zapytania ofertowego do momentu sprzedaży.

Foonsy® ERP Zamówienia to użyteczne funkcje wspierające przepływ informacji na linii sprzedaż – logistyka, obejmujące m.in.: możliwość weryfikacji stanów magazynowych przy składanych zamówieniach, tworzenie rezerwacji na zdefiniowanych magazynach oraz korelowanie zamówień z adresami dostaw kontrahenta.

Ważną funkcjonalnością modułu (występującą również w obszarze: Ofert, Technologii i Produkcji) jest zaawansowany, graficzny designer produktów fDesign, umożliwiający:

 • definiowanie dowolnego powiązania kreatora z parametrami produktu,
 • automatyczne wyliczanie: parametrów, związków między parametrami, ograniczeń, obligatoryjności pól,
 • definiowanie wyglądu wzoru za pośrednictwem zaimportowanego pliku,
 • tworzenie obrazu na podstawie plików png, dxf, dwg,
 • kreację graficzną za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu (korekta zaimportowanego pliku lub rysowanie nowego wzoru),
 • wykonywanie różnych operacji na zaznaczonych elementach,
 • kopiowanie wzoru i wklejanie w dowolny obszar,
 • detekcję kolizji umieszczanych na wyrobie wzorów, na podstawie reguł zdefiniowanych przez technologa,
 • generowanie plików sterujących obrabiarką wykonującą dany wzór.
 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Zamówienia
+

 • wykorzystywanie narzędzi i rozwiązań znanych z obszaru Foonsy® ERP Oferty (szybka praca oparta na wcześniej poznanych funkcjach i mechanizmach):
  • słowniki (rejestrów, typów i rodzajów zamówień),
  • wielowalutowość,
  • dynamiczna wizualizacja 3D produktów definiowanych w zamówieniu,
  • prezentacja graficzna dodatków produktów zdefiniowanych w ramach zakładki „Parametry i wartości”,
  • narzędzie do symulacji kosztów (w oparciu o: technologię wytwarzania, ceny zakładane, aktualne kursy walut oraz jednostki alternatywne),
  • wysyłka zamówień z różnych kont pocztowych, zdefiniowanych dla użytkownika, w języku właściwym dla ich adresata,
  • archiwizacja plików zamówień wraz z załącznikami w różnych formatach,
 • automatyzacja procesu zamówień, dzięki tworzeniu ich na podstawie ofert (uproszczenie i przyspieszenie procesu od momentu zapytania ofertowego do momentu sprzedaży),
 • użyteczne funkcje wspierające przepływ informacji na linii sprzedaż – logistyka:
  • weryfikacja stanów magazynowych przy składanych zamówieniach,
  • tworzenie rezerwacji na zdefiniowanych magazynach,
  • korelowanie zamówień z adresami dostaw kontrahenta,
 • zaawansowany, graficzny designer produktów fDesign (występującą również w obszarze: Foonsy®Oferty, Foonsy®Technologia i Foonsy®Produkcja), umożliwiający:
  • definiowanie dowolnego powiązania kreatora z parametrami produktu,
  • automatyczne wyliczanie: parametrów, związków między parametrami, ograniczeń, obligatoryjności pól,
  • definiowanie wyglądu wzoru za pośrednictwem zaimportowanego pliku,
  • tworzenie obrazu na podstawie plików png, dxf, dwg,
  • kreację graficzną za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu (korekta zaimportowanego pliku lub rysowanie nowego wzoru),
  • wykonywanie różnych operacji na zaznaczonych elementach,
  • kopiowanie wzoru i wklejanie w dowolny obszar,
  • detekcję kolizji umieszczanych  na wyrobie wzorów, na podstawie reguł zdefiniowanych przez technologa,
  • generowanie plików sterujących obrabiarką wykonującą dany wzór,
 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ