Moduł Foonsy® ERP Zakupy to zintegrowane narzędzia informatyczne umożliwiające pełne zarządzanie operacjami w sferze zakupów przedsiębiorstwa.

Obszar wyposażony jest w wygodny interfejs rejestrowania, przeglądania oraz korekt wielu dokumentów zakupu, takich jak: faktury VAT, faktury walutowe, faktury walutowe z VAT (VAT w PLN), faktury zaliczkowe i korespondujące z nimi faktury rozliczeniowe, faktury pro-forma oraz faktury zbiorcze do wielu dostaw/przyjęć.

W przypadku konieczności przychodowania towarów na różne magazyny, moduł Foonsy®Zakupy umożliwia tworzenie wielu dokumentów przyjęć do jednej faktury.

Przy manualnym wystawianiu dokumentów zakupu, oprogramowanie umożliwia wskazywanie towaru według parametrów oraz dat dostaw, a także dodawanie rabatów incydentalnych do faktur.

Moduł pozwala definiować nazwy dla pozycji na dokumentach zakupu według źródła pochodzenia (np. pozycja z zamówienia, ze zlecenia serwisowego, z dokumentu WZ lub ze zlecenia transportowego) oraz stałe teksty (uwagi) do dokumentów zakupu.

Ważną zaletą modułu jest możliwość grupowania faktur dla jednego kontrahenta, z uwzględnieniem warunków finansowych (program może automatycznie wystawić jedną fakturę zbiorczą dla kilku dostaw/przyjęć, pod warunkiem wystąpienia jednej daty transakcji i takich samych warunków płatności).

Obszar umożliwia tworzenie własnych rejestrów (np. zakup krajowy, zakup eksportowy, zakup zagraniczny), typów (np. faktura VAT, faktura eksportowa, faktura WDT) i rodzajów (np. dokument priorytetowy, dokument standardowy) dokumentów zakupu pod kątem funkcjonalnym i analitycznym.

Użytkownik może w łatwy sposób łączyć rejestry zakupu z określonymi źródłami pozycji na dokumencie (np. wynikającymi z dostawy, przyjęcia) oraz z różnymi typami dokumentów, powiązanymi z: magazynami, użytkownikami, rodzajem zakupu netto/brutto, rachunkami bankowymi, dokumentami magazynowymi lub domyślną walutą.

Ponadto, program pozwala na łatwy i szybki podgląd wielu istotnych informacji, obejmujących m.in. widok pozycji faktur z walutą źródłową (cennikową lub z dostawy) i z kursem przeliczeniowym na walutę docelową, a także szybki podgląd aktualnego stanu rozliczenia dokumentów zakupu, dzięki powiązaniu obszaru z modułem Foonsy®Pieniądz.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Zakupy
+

 • wygodny interfejs rejestrowania, przeglądania oraz korekt wielu dokumentów zakupu, takich jak: faktury VAT, faktury walutowe, faktury walutowe z VAT (VAT w PLN), faktury zaliczkowe i korespondujące z nimi faktury rozliczeniowe, faktury pro-forma oraz faktury zbiorcze do wielu dostaw, przyjęć (Pz) definiowanie stałych tekstów (uwag) do dokumentów zakupu,
 • dodawanie rabatów incydentalnych do faktur,
 • tworzenie w tle wielu dokumentów Pz do jednej faktury (przychód towarów na różne magazyny),
 • wskazywanie towaru (w przypadku manualnego wystawiania dokumentów zakupu) według: parametrów dostaw, daty dostaw,
 • grupowanie faktur dla jednego kontrahenta, z uwzględnieniem warunków finansowych (program może automatycznie wystawić jedną fakturę zbiorczą dla kilku dostaw/przyjęć, pod warunkiem wystąpienia jednej daty transakcji i takich samych warunków płatności),
 • tworzenie własnych rejestrów (np. zakup krajowy, zakup eksportowy, zakup zagraniczna), typów (np. faktura VAT, faktura eksportowa, faktura WDT) i rodzajów (np. dokument priorytetowy, dokument standardowy) dokumentów zakupu pod kątem funkcjonalnym i analitycznym,
 • definiowanie nazw dla pozycji na dokumentach zakupu według źródła pochodzenia (np. pozycja z zamówienia, ze zlecenia serwisowego, z dokumentu WZ lub ze zlecenia transportowego),
 • łączenie rejestrów zakupu z określonymi źródłami pozycji na dokumencie (np. wynikającymi z dostawy, przyjęcia) oraz z różnymi typami dokumentów, powiązanymi z: magazynami, użytkownikami, rodzajem zakupu netto/brutto, rachunkami bankowymi, dokumentami magazynowymi lub domyślną walutą,
 • szybki podgląd wielu istotnych informacji, obejmujących m.in. widok pozycji faktur z walutą źródłową (cennikową lub z dostawy) i z kursem przeliczeniowym na walutę docelową,
 • szybki podgląd aktualnego stanu rozliczenia dokumentów zakupu dzięki powiązaniu obszaru z modułem Foonsy®Pieniądz,
 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ