Moduł Foonsy® ERP Transport to kompleksowe narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie sferą transportu w przedsiębiorstwie, obejmujące jego planowanie, analizę, optymalizację oraz kontrolę.

Obszar wspiera gospodarowanie flotą własną i obcą (zewnętrzną) oraz obsługę transportu krajowego i międzynarodowego. Umożliwia określanie zasobów transportowych (własnych i zewnętrznych) pod kątem wielkości i maksymalnej wagi załadunku, a także docelowego miejsca transportu, czasu dostawy oraz przewidywanych kosztów.

Moduł oferuje możliwość tworzenia własnych rejestrów, typów oraz rodzajów zleceń transportowych, służących do ich podziału pod kątem funkcjonalnym i analitycznym.

Rozwiązaniem automatyzującym procesy transportowe jest funkcja określania stałych tras logistycznych, powiązanych z: dniem tygodnia, punktem dostawy lub regionem geograficznym.

Foonsy® ERP Transport pozwala na precyzyjną symulację zleceń transportowych z uwzględnieniem: dostępnych środków transportu, adresów dostaw, wielkości i rodzajów towarów. Program, podczas tworzenia symulacji zleceń, uwzględnia adresy dostaw i optymalizuje ilości samochodów i załadunków.

Istotnym ułatwieniem modułu jest automatyczne wprowadzanie do zleceń powtarzających się informacji, wynikających np. ze stałych umów z usługodawcami w zakresie transportu i spedycji.

Ważną zaletą programu jest możliwość podglądu przebiegu trasy wraz z ilustracją punktów dostaw na mapie. Użytkownik dysponuje funkcją dodawania punktów do trasy (na podstawie: zamówień, faktur sprzedaży, zleceń serwisowych i reklamacyjnych oraz dokumentów wydania), z możliwością ewentualnej korekty planowanej trasy (bezpośrednio na mapie z wykorzystaniem intuicyjnej metody „przeciągnij i upuść”).

Ponadto, moduł udostępnia szereg funkcji, wspierających zarządzanie zleceniami transportowymi, takich jak: podgląd szczegółowych informacji dotyczących stanu, dodawanie komentarzy i załączników, szybki podgląd historii, wyszukiwanie według wybranych kryteriów oraz nadawanie i szybki podgląd statusów.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Transport
+

 • gospodarowanie flotą własną i obcą (zewnętrzną) oraz obsługa transportu krajowego i międzynarodowego,
 • określanie zasobów transportowych (własnych i zewnętrznych) pod kątem wielkości i maksymalnej wagi załadunku, a także docelowego miejsca transportu, czasu dostawy oraz przewidywanych kosztów,
 • tworzenie własnych rejestrów, typów oraz rodzajów zleceń transportowych, służących do ich podziału pod kątem funkcjonalnym i analitycznym,
 • automatyzacja procesów transportowych poprzez określanie stałych tras logistycznych powiązanych z konkretnym dniem tygodnia, punktem dostawy lub danym regionem geograficznym,
 • precyzyjna symulacja zleceń transportowych z uwzględnieniem: dostępnych środków transportu, adresów dostaw, wielkości i rodzajów towarów,
 • optymalizacja ilości samochodów i załadunku podczas tworzenia symulacji zleceń w oparciu o adresy dostaw,
 • automatyczne wprowadzanie do zleceń powtarzających się informacji, wynikających np. ze stałych umów z usługodawcami w zakresie transportu i spedycji,
 • podgląd przebiegu trasy wraz z ilustracją punktów dostaw na mapie,
 • dodawanie punktów do trasy (na podstawie: zamówień, faktur sprzedaży, zleceń serwisowych i reklamacyjnych oraz dokumentów wydania) z możliwością ewentualnej korekty planowanej trasy (bezpośrednio na mapie z wykorzystaniem intuicyjnej metody „przeciągnij i upuść”),
 • podgląd szczegółowych informacji dotyczących stanu zleceń transportowych,
 • dodawanie komentarzy i załączników do zleceń transportowych,
 • szybki podgląd historii wszystkich zleceń transportowych,
 • wyszukiwanie zleceń transportowych według wybranych kryteriów,
 • nadawanie i szybki podgląd statusów zleceń transportowych,
 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X