Moduł Foonsy® ERP Towary zawiera szereg użytecznych narzędzi wspomagających zarządzanie towarami we wszystkich procesach, z którymi są powiązane, począwszy od definiowania wielu dostawców dla danego towaru, a kończąc na jego trójwymiarowych animacjach.

Obszar oferuje możliwość definiowania dowolnej liczby parametrów dla towarów, budowania własnych słowników wartości dla tych parametrów oraz ich wizualizację.

Moduł udostępnia zaawansowane narzędzia budowania zależności pomiędzy parametrami towarów za pomocą dowolnych algorytmów oraz dwu- i trójwymiarowych tablic technicznych. Funkcja definiowania tablic technicznych obejmuje możliwość kreacji tablic dla ograniczeń (ograniczenia proste (za pomocą Wartości) i/lub algorytmy ograniczeń (odnoszące się do jednej lub wielu tablic) oraz tablic dla algorytmów (wykorzystywanych przy tworzeniu dowolnych algorytmów). Powyższe narzędzia wspierane są przez innowacyjny, wielojęzyczny panel budowy algorytmów fAlgo, o szerokim zastosowaniu i możliwościach.

Moduł Foonsy® ERP Towary pozwala definiować wiele jednostek miar alternatywnych dla danego towaru, co znajduje zastosowanie w innych obszarach programu, takich jak: przychody, rozchody, sprzedaż oraz technologia. Użytkownik może dodatkowo określać domyślne informacje dla towarów (domyślna jednostka w zakupie/sprzedaży, kody nomenklatury scalonej, itp.), a także definiować blokady towarów w obszarach: Ofert, Zamówień oraz Sprzedaży.

Kolejną, praktyczną funkcją modułu jest definiowanie podziałów towarów na podstawie indywidualnie nadanych kryteriów, dające możliwości ich segmentacji i łatwej analizy. Dodatkowo, towary można przyporządkowywać do określonych grup rabatowych, wspierając w ten sposób zarządzanie nimi w odniesieniu do polityki cenowej firmy.

Definiowanie towarów, w oprogramowaniu Foonsy®ERP, poszerzone jest o możliwość dodawania wielu plików graficznych powiązanych z danym towarem. Graficzną prezentację produktów można wywołać na ofertach, zamówieniach oraz fakturach, ułatwiając w ten sposób identyfikację wybranej pozycji. Bardziej zaawansowaną funkcją graficznej prezentacji towarów jest możliwość ich wizualizacji na podstawie plików 3D z użyciem f3D.

Ponadto, funkcje modułu umożliwiają: przypisanie wielu dostawców do danego towaru, przypisanie danego towaru do różnych magazynów wraz z precyzyjnym określeniem jego lokalizacji oraz definiowanie zachowania towarów na magazynie w zależności od rodzaju dokumentu.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Towary
+

 • definiowanie dowolnej liczby parametrów dla towarów, budowanie własnych słowników wartości dla tych parametrów oraz ich wizualizacja,
 • zaawansowane narzędzia budowania zależności pomiędzy parametrami towarów za pomocą dowolnych algorytmów oraz dwu- i trójwymiarowych tablic technicznych,
 • definiowanie tablic technicznych obejmuje możliwość kreacji tablic dla ograniczeń (ograniczenia proste (za pomocą Wartości) i/lub algorytmy ograniczeń (odnoszące się do jednej lub wielu tablic) oraz tablic dla algorytmów (wykorzystywanych przy tworzeniu dowolnych algorytmów),
 • innowacyjny, wielojęzyczny panel budowy algorytmów fAlgo o szerokim zastosowaniu i możliwościach,
 • definiowanie wielu jednostek miar alternatywnych dla danego towaru, znajdujące zastosowanie w innych obszarach programu, takich jak: przychody, rozchody, sprzedaż oraz technologia,
 • określanie domyślnych informacji dla towarów (domyślna jednostka w zakupie/sprzedaży, kody nomenklatury scalonej, itp.),
 • definiowanie blokady towarów w obszarach: Oferty, Zamówienia, Dostawy, Zakupy, Sprzedaż,
 • definiowanie podziałów towarów na podstawie indywidualnie nadanych kryteriów, dające możliwości ich segmentacji i łatwej analizy,
 • przyporządkowywanie towarów do określonych grup rabatowych, wspierające zarządzanie nimi w odniesieniu do polityki cenowej firmy,
 • dodawania wielu plików graficznych powiązanych z danym towarem,
 • graficzna prezentacja produktów na ofertach, zamówieniach oraz fakturach, ułatwiająca identyfikację wybranych pozycji,
 • zaawansowana wizualizacja towarów na podstawie plików 3D z użyciem f3D,
 • przypisywanie wielu dostawców do danego towaru,
 • przypisywanie danego towaru do różnych magazynów wraz z precyzyjnym określeniem jego lokalizacji,
 • definiowanie zachowania towarów na magazynie w zależności od rodzaju dokumentu,
 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ