Moduł Foonsy® ERP Technologia został wyposażony w wiele innowacyjnych rozwiązań wspomagających procesy technologiczne w przedsiębiorstwie.

Parametryzacja obszaru technologii wspierana jest przez intuicyjne narzędzie do modelowania matryc technologicznych, z poszczególnymi elementami składowymi, działające na zasadzie „przeciągnij i upuść”.

Użytkownik programu dysponuje użyteczną funkcjonalnością budowania tablic technicznych na podstawie parametrów i wartości, umożliwiającą łatwe i szybkie tworzenie nawet najbardziej zaawansowanych technologii.

Moduł Foonsy® ERP Technologia zawiera innowacyjny kreator algorytmów operacji fAlgo, z wieloma przydatnymi funkcjami, takimi jak: wielojęzyczność „w każdym calu” (także w obrębie samej składni logicznej); „przeciągnij i upuść” (wykorzystywana do wstawiania: funkcji, parametrów z zasobnika, zamiany elementów); „autosugestia” (ułatwiająca wprowadzanie danych przy standardowym pisaniu); „wskazówki” (opisujące zawartość składni algorytmów); zasobnik: funkcji logicznych, parametrów i wartości, tablic technicznych, operatorów matematycznych i zmiennych programowych; szczegółowe definicje i opisy elementów znajdujących się w zasobniku; test składni i nawiasów w trakcie pisania algorytmów; kolorowa składnia algorytmów dla większej przejrzystości w trakcie przeglądu kodu; możliwość wprowadzania notatek (komentarzy) na poziomie samej składni; agregacja algorytmów za pomocą odpowiednich operatorów oraz definiowanie algorytmów m.in. dla: materiałów, zasobów, czasów operacji i plików graficznych.

Program dysponuje nowatorskim, graficznym kreatorem designu produktów fDesign wykorzystywanym również w obszarach: Ofert, Zamówień oraz Produkcji (funkcja szerzej opisana w obszarze Foonsy®Zamówienia).

Ciekawym rozwiązaniem, wspierającym obszar technologii, jest graficzne narzędzie fDiag, wykorzystujące diagramy do obrazowania procesu produkcji, z opcją wyznaczania ścieżki krytycznej w przedmiotowym procesie.

Inną zaletą modułu jest jego powiązanie z narzędziem f3D, dającym możliwość tworzenia wizualizacji 3D dla wyrobów, za pomocą niezależnie zdefiniowanych algorytmów, a także za pomocą algorytmów skorelowanych z procesami produkcyjnymi.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Technologia
+

 • parametryzacja obszaru technologii wspierana przez intuicyjne narzędzie do modelowania matryc technologicznych, z poszczególnymi elementami składowymi, działające na zasadzie „przeciągnij i upuść”,
 • budowanie tablic technicznych na podstawie parametrów i wartości, umożliwiające łatwe i szybkie  tworzenie nawet najbardziej zaawansowanych technologii,
 • innowacyjny kreator algorytmów operacji fAlgo, z wieloma przydatnymi funkcjami:
  • wielojęzyczność „w każdym calu” (także w obrębie samej składni logicznej),
  • „przeciągnij i upuść” (wykorzystywana do wstawiania: funkcji, parametrów z zasobnika, zamiany elementów),
  • „autosugestia” (ułatwiająca wprowadzanie danych przy standardowym pisaniu),
  • „wskazówki” (opisujące zawartość składni algorytmów),
  • zasobnik: funkcji logicznych, parametrów i wartości, tablic technicznych, operatorów matematycznych i zmiennych programowych,
  • szczegółowe definicje i opisy elementów znajdujących się w zasobniku,
  • test składni i nawiasów w trakcie pisania algorytmów,
  • kolorowa składnia algorytmów dla większej przejrzystości w trakcie przeglądu kodu,
  • możliwość wprowadzania notatek (komentarzy) na poziomie samej składni,
  • agregacja algorytmów za pomocą odpowiednich operatorów,
  • definiowanie algorytmów m.in. dla: materiałów, zasobów, czasów operacji i plików graficznych,
 • nowatorski, graficzny kreator designu produktów fDesign, wykorzystywany również w obszarach: Ofert, Zamówień oraz Produkcji (funkcja szerzej opisana w obszarze Foonsy®Zamówienia),
 • graficzne narzędzie fDiag wykorzystujące diagramy do obrazowania procesu produkcji, z opcją wyznaczania ścieżki krytycznej w przedmiotowym procesie,
 • powiązanie z narzędziem f3D, dającym możliwość tworzenia wizualizacji 3D dla wyrobów, za pomocą niezależnie zdefiniowanych algorytmów, a także za pomocą algorytmów skorelowanych z procesami produkcyjnymi,
 • tworzenie bibliotek dokumentacji produkcyjnej w postaci dowolnych plików, a także bibliotek: maszyn, narzędzi, operacji, stanowisk oraz ciągów technologicznych,
 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ