Moduł Foonsy® ERP Sprzedaż to rozbudowane narzędzia informatyczne wspierające, codzienną pracę działu sprzedaży, w efektywnej realizacji założonych celów.

System został wyposażony w wygodny interfejs rejestrowania, przeglądania oraz korekt wielu dokumentów sprzedaży, takich jak: faktury VAT, faktury walutowe, faktury walutowe z VAT (VAT w PLN), faktury zaliczkowe i korespondujące z nimi faktury rozliczeniowe, faktury pro-forma oraz faktury zbiorcze do wielu zamówień, tras, zleceń serwisowych i dokumentów WZ.

Podstawowe operacje na dokumentach sprzedaży wspierane są przez wiele użytecznych funkcji, do których można zaliczyć: definiowanie stałych tekstów (uwag) do dokumentów sprzedaży, dodawanie rabatów incydentalnych do faktur oraz automatyczne rezerwacje surowców przy manualnym tworzeniu faktur (w przypadku tworzenia FV z zamówień system przechwytuje utworzone wcześniej rezerwacje).

Program pozwala na tworzenie w tle wielu dokumentów WZ do jednej faktury (rozchód towarów z różnych magazynów) oraz, w przypadku manualnego wystawiania dokumentów sprzedaży, wskazywanie towaru według: parametrów dostaw, daty dostaw, ceny z dostaw lub lokalizacji. Inną, ważną funkcją systemu jest możliwość grupowania faktur dla jednego kontrahenta według adresu dostawy, z uwzględnieniem warunków finansowych (program może automatycznie wystawić jedną fakturę zbiorczą dla kilku zamówień, pod warunkiem wystąpienia jednego adresu dostawy i takich samych warunków płatności).

Obszar umożliwia tworzenie własnych rejestrów (np. sprzedaż krajowa, sprzedaż eksportowa, sprzedaż zagraniczna), typów (np. faktura VAT, faktura eksportowa, faktura WDT) i rodzajów (np. dokument priorytetowy, dokument standardowy) dokumentów sprzedaży pod kątem funkcjonalnym i analitycznym oraz definiowanie nazw dla pozycji na dokumentach sprzedaży według źródła pochodzenia (np. pozycja z zamówienia, ze zlecenia serwisowego, z dokumentu WZ lub ze zlecenia transportowego).

Użytkownik programu dysponuje możliwością łączenia rejestrów sprzedaży z określonymi źródłami pozycji na dokumencie (np. wynikającymi z trasy logistycznej, zamówienia) oraz z różnymi typami dokumentów, powiązanymi z: magazynami, użytkownikami, rodzajem sprzedaży netto/brutto, rachunkami bankowymi, dokumentami magazynowymi lub domyślną walutą.

Moduł Foonsy® ERP Sprzedaż umożliwia szybki podgląd wielu istotnych informacji, obejmujących m.in. widok pozycji faktur z walutą źródłową (cennikową lub z zamówienia) i z kursem przeliczeniowym na walutę docelową.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Sprzedaż
+

 • wygodny interfejs rejestrowania, przeglądania oraz korekt wielu dokumentów sprzedaży, takich jak: faktury VAT, faktury walutowe, faktury walutowe z VAT (VAT w PLN), faktury zaliczkowe i korespondujące z nimi faktury rozliczeniowe, faktury pro-forma oraz faktury zbiorcze do wielu zamówień, tras, zleceń serwisowych i dokumentów WZ,
 • definiowanie stałych tekstów (uwag) do dokumentów sprzedaży,
 • dodawanie rabatów incydentalnych do faktur,
 • automatyczne rezerwacje surowców przy manualnym tworzeniu faktur (w przypadku tworzenia FV z zamówień system przechwytuje utworzone wcześniej rezerwacje),
 • tworzenie w tle wielu dokumentów WZ do jednej faktury (rozchód towarów z różnych magazynów),
 • tworzenie faktur sprzedaży na podstawie wielu dokumentów Wz, wystawionych wcześniej w niezależnym procesie wydawania towarów,
 • wskazywanie towaru (w przypadku manualnego wystawiania dokumentów sprzedaży) według: parametrów dostaw, daty dostaw, ceny z dostaw lub lokalizacji,
 • grupowanie faktur dla jednego kontrahenta według adresu dostawy, z uwzględnieniem warunków finansowych (program może automatycznie wystawić jedną fakturę zbiorczą dla kilku zamówień, pod warunkiem wystąpienia jednego adresu dostawy i takich samych warunków płatności),
 • tworzenie własnych rejestrów (np. sprzedaż krajowa, sprzedaż eksportowa, sprzedaż zagraniczna), typów (np. faktura VAT, faktura eksportowa, faktura WDT) i rodzajów (np. dokument priorytetowy, dokument standardowy) dokumentów sprzedaży pod kątem funkcjonalnym i analitycznym,
 • definiowanie nazw dla pozycji na dokumentach sprzedaży według źródła pochodzenia (np. pozycja z zamówienia, ze zlecenia serwisowego, z dokumentu WZ lub ze zlecenia transportowego),
 • łączenie rejestrów sprzedaży z określonymi źródłami pozycji na dokumencie (np. wynikającymi z trasy logistycznej, zamówienia) oraz z różnymi typami dokumentów, powiązanymi z: magazynami, użytkownikami, rodzajem sprzedaży netto/brutto, rachunkami bankowymi, dokumentami magazynowymi lub domyślną walutą,
 • szybki podgląd wielu istotnych informacji, obejmujących m.in. widok pozycji faktur z walutą źródłową (cennikową lub z zamówienia) i z kursem przeliczeniowym na walutę docelową,
 • szybki podgląd aktualnego stanu rozliczenia dokumentów sprzedaży dzięki  powiązaniu obszaru z modułem Foonsy®Pieniądz,
 • pełna obsługa odwrotnego obciążenia podatkiem VAT dla zdefiniowanych towarów, system posiada sześć różnych konfiguracji na poziomie ogólnym i w kartotece kontrahenta, które umożliwiają definiowanie zachowania na dokumentach sprzedaży, zakupu oraz na przyjęciach magazynowych,
 • oznaczenie towarów na dokumencie z odwrotnym obciążeniem za pomocą ikon,
 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ