Moduł Foonsy® ERP Serwis umożliwia sprawne zarządzanie obszarem serwisu i reklamacji w przedsiębiorstwie, podnosząc jakość obsługi klienta oraz poziom jego satysfakcji.

Program usprawnia realizację zaawansowanych procesów serwisowych związanych z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną, zapewniając szybki dostęp do informacji o: zrealizowanych, realizowanych i planowanych zleceniach oraz użytych w tym celu zasobach.

Na potrzeby ewidencjonowania, moduł umożliwia tworzenie własnych zasobów serwisowych (z określaniem ich możliwości), obejmujących: pomieszczenia, przyrządy/środki transportu oraz serwisantów.

Użytkownik może tworzyć własne rejestry, typy i rodzaje zleceń serwisowych oraz zgłoszeń reklamacyjnych pod kątem funkcjonalnym i analitycznym.

Planowanie i optymalizacja zleceń serwisowych oraz zgłoszeń reklamacyjnych odbywa się w przejrzysty i intuicyjny sposób, z wykorzystaniem kalendarza umożliwiającego ustawienie widoku: dziennego, tygodniowego, miesięcznego lub osi czasu. Program uwzględnia obciążenia poszczególnych zasobów w procesie serwisowym/reklamacyjnym oraz ich graficzną prezentację
w ramach kalendarza.

Zlecenia mogą być uzupełniane o dodatkowy komentarz oraz dowolne załączniki, z możliwością ich przeglądania. Dodatkowo, system umożliwia podgląd powiązań zleceń z: dokumentami magazynowymi, dokumentami sprzedaży oraz zleceniami transportowymi.

Bieżące monitorowanie stanu realizacji zleceń serwisowych i zgłoszeń reklamacyjnych jest możliwe za pośrednictwem statusów, odzwierciedlających rzeczywiste etapy ich realizacji.

Program umożliwia łatwy i szybki wgląd w historię wszystkich działań serwisowych i reklamacyjnych, a także szybkie ich wyszukiwanie według dowolnych kryteriów.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Serwis
+

  • sprawna realizacja zaawansowanych procesów serwisowych związanych z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną, zapewniająca szybki dostęp do informacji o: zrealizowanych, realizowanych i planowanych zleceniach oraz użytych w tym celu zasobach,
  • tworzenie własnych zasobów serwisowych (z określaniem ich możliwości), obejmujących: pomieszczenia, przyrządy, środki transportu oraz serwisantów,
  • tworzenie własnych rejestrów, typów i rodzajów zleceń serwisowych i reklamacyjnych pod kątem funkcjonalnym i analitycznym,
  • planowanie i optymalizacja zleceń serwisowych oraz zgłoszeń reklamacyjnych w przejrzysty i intuicyjny sposób, z wykorzystaniem kalendarza umożliwiającego ustawienie widoku: dziennego, tygodniowego, miesięcznego lub osi czasu,
  • uwzględnianie obciążeń danego zasobu w procesie serwisowym/reklamacyjnym wraz z  graficzną prezentacją w ramach kalendarza,
  • uzupełnianie zleceń o dodatkowy komentarz oraz dowolne załączniki z możliwością podglądu,
  • podgląd powiązań zleceń z: dokumentami magazynowymi, dokumentami sprzedaży oraz zleceniami transportowymi,
  • bieżące monitorowanie stanu realizacji zleceń serwisowych i zgłoszeń reklamacyjnych za pośrednictwem statusów, odzwierciedlających rzeczywiste etapy ich realizacji,
  • łatwy i szybki wgląd w historię wszystkich działań serwisowych i reklamacyjnych, a także szybkie ich wyszukiwanie według dowolnych kryteriów,
  • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X