Moduł Foonsy® ERP Produkcja to zaawansowane rozwiązania wspierające zarządzanie procesem produkcyjnym przedsiębiorstwa, niezależnie od jego skali oraz rodzaju branży/sektora.

Moduł skutecznie wspiera planowanie produkcji, w oparciu o dostępne zasoby (pracowników, maszyny, materiały), wykorzystując przy tym kalendarz obciążeń produkcyjnych lub wykres Gantta. Program dysponuje narzędziem ułatwiającym harmonogramowanie, w postaci definiowalnego kalendarza pracy dla wydziałów produkcyjnych oraz pracowników.

Proces tworzenia zleceń produkcyjnych może odbywać się według różnych konfiguracji, w ramach metod push/pull, obejmujących: zlecenia produkcyjne zagregowane (według: produktu, terminu, wydziału), zlecenia z wyszczególnieniem elementów składowych (wyroby, półwyroby) oraz zlecenia indywidualnie na dany produkt (identyfikacja danej sztuki).
System pozwala na modyfikację zleceń produkcyjnych poprzez zmianę parametrów produktów, w ramach danej technologii wytwarzania, i/lub zmianę samego procesu technologicznego.

Ważną zaletą modułu  Foonsy® ERP Produkcja jest narzędzie optymalizacji cięcia elementów. Program umożliwia definiowanie dowolnej liczby wersji optymalizacji, uwzględniających: materiały podlegające optymalizacji; parametry optymalizacji (dopuszczalne odpady, minimalne odcinki użytkowe, grubość cięcia, itp.); hierarchie kroków optymalizacji (wycinanie w pierwszej kolejności odcinków użytkowych/odcinków nominalnych, wycinanie w pierwszej kolejności odcinków starszych niż X dni); magazyny dla odcinków użytkowych; korelacje z odpowiednimi dokumentami magazynowymi; ważność wersji (automatyczne udostępnianie do pobrania dla operatorów pił); metody matematyczne optymalizacji.

System optymalizuje cięcie elementów według metod matematycznych: Simplex, Knapsack Problem (metoda plecakowa zmodyfikowana przez Foonsy®), Genetic (metoda opierająca się o algorytmy genetyczne) oraz fLoop (autorska metoda opierająca się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w macierzach rozwiązań możliwych).

Program współpracuje z terminalami produkcyjnymi, oferując możliwość definiowania związku terminalu z poszczególnymi etapami produkcji (związek z: ciągiem technologicznym, stanowiskiem, operacją, użytkownikiem), a także możliwość rejestracji wszystkich działań operatora za pośrednictwem panelu dotykowego (czas obróbki, liczba wykonanych sztuk, przyczyny przestojów, czas przestojów, długość rzeczywistych odcinków użytkowych, itp.) oraz możliwość wyświetlania drzewa cięcia na przedmiotowym panelu.

Program udostępnia, w postaci diagramu, użyteczny panel do obserwacji realizacji zleceń, w ramach którego wyświetlane są informacje o: stanie realizacji zlecenia, ilości wykonanych zleceń oraz czasie realizacji. Ponadto, użytkownik dysponuje podglądem ścieżki krytycznej dla poszczególnych matryc technologicznych, co znacznie ułatwia analizę przebiegu procesu produkcji.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Produkcja
+

 • planowanie produkcji, w oparciu o dostępne zasoby (pracowników, maszyny, materiały), z wykorzystaniem kalendarza obciążeń produkcyjnych lub wykresu Gantta,
 • definiowalny kalendarz pracy dla wydziałów produkcyjnych oraz pracowników, ułatwiający harmonogramowanie,
 • tworzenie zleceń produkcyjnych według różnych konfiguracji, w ramach metod push/pull, obejmujących:
  • zlecenia produkcyjne zagregowane (według: produktu, terminu, wydziału),
  • zlecenia z wyszczególnieniem elementów składowych (wyroby, półwyroby),
  • zlecenia indywidualnie na dany produkt (identyfikacja danej sztuki),
 • modyfikacja zleceń produkcyjnych poprzez zmianę parametrów produktów, w ramach danej technologii wytwarzania, i/lub zmianę samego procesu technologicznego,
 • narzędzie optymalizacji cięcia elementów z możliwością definiowania dowolnej liczby wersji optymalizacji, uwzględniających:
  • materiały podlegające optymalizacji,
  • parametry optymalizacji (dopuszczalne odpady, minimalne odcinki użytkowe, grubość cięcia, itp.),
  • hierarchie kroków optymalizacji (wycinanie w pierwszej kolejności odcinków użytkowych/odcinków nominalnych, wycinanie w pierwszej kolejności odcinków starszych niż X dni),
  • magazyny dla odcinków użytkowych,
  • korelacje z odpowiednimi dokumentami magazynowymi,
  • ważność wersji (automatyczne udostępnianie do pobrania dla operatorów pił),
  • metody matematyczne optymalizacji,
 • optymalizacja cięcia elementów według metod matematycznych: Simplex, Knapsack Problem (metoda plecakowa zmodyfikowana przez Foonsy®), Genetic (metoda opierająca się o algorytmy genetyczne) oraz fLoop (autorska metoda opierająca się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w macierzach rozwiązań możliwych),
 • współpraca z terminalami produkcyjnymi, oferująca możliwość:
  • definiowania związku terminalu z poszczególnymi etapami produkcji (związek z: ciągiem technologicznym, stanowiskiem, operacją, użytkownikiem),
  • rejestracji wszystkich działań operatora za pośrednictwem panelu dotykowego (czas obróbki, liczba wykonanych sztuk, przyczyny przestojów, czas przestojów, długość rzeczywistych odcinków użytkowych, itp.) oraz wyświetlania drzewa cięcia na przedmiotowym panelu,
 • użyteczny panel do obserwacji realizacji zleceń w postaci diagramu, w ramach którego wyświetlane są informacje o: stanie realizacji zlecenia, ilości wykonanych zleceń oraz czasie realizacji,
 • podgląd ścieżki krytycznej dla poszczególnych matryc technologicznych, ułatwiający analizę przebiegu procesu produkcji,
 • prezentacja graficzna dodatków produktów zdefiniowanych pod pojęciem parametrów i wartości,
 • wysyłka potwierdzeń realizacji w języku właściwym dla adresata,
 • konwertowanie wydruków do kilkunastu formatów,
 • wysyłka zleceń z różnych kont pocztowych zdefiniowanych dla użytkownika,
 • archiwizacja korespondencji wraz z załącznikami,
 • dodawanie załączników do zleceń produkcyjnych wraz z przeglądarką plików w wielu formatach,
 • tworzenie słowników wydziałów, typów i rodzajów umożliwiających podział zleceń pod kątem analitycznym.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ