Moduł Foonsy® ERP Procesy to pakiet intuicyjnych narzędzi wspomagających modelowanie i zarządzanie procesami w różnych obszarach przedsiębiorstwa.

Obszar wykorzystuje intuicyjne, łatwe w obsłudze narzędzie fDiag, umożliwiające szybkie, graficzne kreowanie diagramów procesowych (metodą „przeciągnij i upuść”) z użyciem gotowych bloków oraz strzałek, tworzących relacje pomiędzy poszczególnymi etapami diagramu. Wszystkie obiekty mogą być formatowane indywidualnie lub grupowo, z uwzględnieniem ich: kolorystyki, wielkości, kształtu, położenia tekstu, itp.

Ważną zaletą fDiag jest możliwość przypisywania wielu właściwości do poszczególnych bloków (etapów), takich jak:

 • definiowanie użytkowników uprawnionych do realizacji danego etapu (uprawnienia nadawane według ról systemowych lub grup użytkowników, z możliwością ich łączenia),
 • możliwość kierowania realizacji danego etapu procesu do wskazanego użytkownika lub jednego z wybranych etapów (etapy równoległe),
 • określanie czasu realizacji danego etapu,
 • dodawanie grafik do diagramu (wyświetlanych wewnątrz danego bloku lub zamiast niego),
 • wprowadzanie notatek do danego etapu procesu oraz dodawanie dowolnych załączników,
 • automatyczna wysyłka powiadomień o zrealizowaniu danego etapu oraz wprowadzanie tej informacji do kalendarza wskazanych użytkowników,
 • wysyłka informacji dotyczących procesu za pośrednictwem e-mail na adresy wskazanych użytkowników.

Narzędzie ogranicza ewentualne błędy użytkownika, zapewniając łatwą kontrolę poprawności diagramu procesowego pod kątem logiki (szybka weryfikacja układu graficznego).

Program umożliwia czasowe uruchamianie poszczególnych diagramów oraz ich udostępnianie, innym użytkownikom systemu Foonsy®ERP, w celu pracy zespołowej (diagramy widoczne w obszarze Foonsy®Office danego użytkownika z możliwością ich dalszej modyfikacji).

Istotną funkcją Foonsy® ERP Procesy, szczególnie ważną w przypadku procesów złożonych, jest możliwość szybkiego przeanalizowania procesu za pomocą funkcji rozbudowanych „wskazówek”, z informacjami o: stanie realizacji danego etapu, osobie realizującej, czasie realizacji, notatkach realizującego, załącznikach dodanych na poszczególnych etapach, danych zapisanych w formularzu, a także powtórzeniach etapów wraz z całą historią.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Procesy
+

Diagramy

 • intuicyjne, łatwe w obsłudze narzędzie fDiag, umożliwiające szybkie, graficzne kreowanie diagramów procesowych (metodą „przeciągnij i upuść”) z użyciem gotowych bloków oraz strzałek, tworzących relacje pomiędzy poszczególnymi etapami diagramu,
 • formatowane indywidualnie lub grupowe obiektów diagramu z uwzględnieniem ich: kolorystyki, wielkości, kształtu, położenia tekstu, itp.,
 • przypisywania wielu właściwości do poszczególnych bloków (etapów), takich jak:
  • definiowanie użytkowników uprawnionych do realizacji danego etapu (uprawnienia nadawane według ról systemowych lub grup użytkowników, z możliwością ich łączenia),
  • możliwość kierowania realizacji danego etapu procesu do wskazanego użytkownika lub jednego z wybranych etapów (etapy równoległe),
  • określanie czasu realizacji danego etapu,
  • dodawanie grafik do diagramu (wyświetlanych wewnątrz danego bloku lub zamiast niego),
  • wprowadzanie notatek do danego etapu procesu oraz dodawanie dowolnych załączników,
  • automatyczna wysyłka powiadomień o zrealizowaniu danego etapu oraz wprowadzanie tej informacji do kalendarza wskazanych użytkowników,
  • wysyłka informacji dotyczących procesu za pośrednictwem e-mail na adresy wskazanych użytkowników,
 • kontrola poprawności diagramu procesowego pod kątem logiki (szybka weryfikacja układu graficznego),
 • czasowe uruchamianie poszczególnych diagramów oraz ich udostępnianie, innym użytkownikom systemu Foonsy®ERP, w celu pracy zespołowej (diagramy widoczne w obszarze Foonsy®Office danego użytkownika z możliwością ich dalszej modyfikacji).

 

Procesy

 • rozbudowane mechanizmy definiowania dostępu do procesów:
  • procesy widoczne dla użytkowników mających dostęp do obszaru Foonsy®Procesy,
  • procesy możliwe do realizacji dla zdefiniowanej grupy użytkowników,
  • procesy ukryte (widoczne tylko dla ściśle określonej grupy użytkowników),
  • procesy z ukrytymi etapami (zapisy na poziomie danego etapu dostępne dla określonej grupy użytkowników),
 • wprowadzanie notatek do etapów procesu,
 • dodawanie dowolnej liczby załączników w różnych formatach,
 • uzupełnianie formularzy zdefiniowanych według własnych potrzeb,
 • przekazywanie realizacji do wskazanych użytkowników lub do wybranych etapów (przy procesach równoległych),
 • szybka analiza procesu za pomocą funkcji rozbudowanych „wskazówek”, z informacjami o: stanie realizacji danego etapu, osobie realizującej, czasie realizacji, notatkach realizującego, załącznikach dodanych na poszczególnych etapach, danych zapisanych w formularzu, a także powtórzeniach etapów wraz z całą historią,
 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.


 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ