Moduł Foonsy® ERP Kadry to szerokie spektrum narzędzi wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi i obsługę kadrowo-płacową w przedsiębiorstwie.

Obszar umożliwia tworzenie różnych grup pracowniczych (rejestry, typy, rodzaje) dla celów statystycznych oraz ewidencyjnych, a także umożliwia nadawanie określonych kompetencji pracownikom, z funkcją nadzorowania czasu ich ważności (rozwiązanie szczególnie istotne w przypadku uprawnień czasowych wymagających odnawiania).

Moduł pozwala dowolnie definiować parametry i wartości dla wynagrodzeń, wykorzystując w tym celu zaawansowane narzędzia. Umożliwia: budowanie parametrów i wartości, wykorzystywanych do wyliczania wynagrodzeń (np.: staż pracy, kwalifikacje, praca w warunkach szkodliwych); definiowanie dowolnej liczby parametrów dla umów oraz budowanie ich słowników wartości; definiowanie korelacji pomiędzy parametrami wynagrodzeń za pośrednictwem dowolnych algorytmów; tworzenie algorytmów z wykorzystaniem intuicyjnego i wielojęzycznego panelu fAlgo oraz tworzenie dwu- i trójwymiarowych tablic służących do wyliczania wynagrodzeń.

Do ważnych zalet obszaru należy możliwość tworzenia szablonów (wzorców) wynagrodzeń z wykorzystaniem matryc, których mechanizm działania zbliżony jest do matryc technologicznych. Dzięki temu, istnieje możliwość posiadania różnych wzorców dla całego przedsiębiorstwa, bez konieczności każdorazowego definiowania wynagrodzeń dla równorzędnych stanowisk. Zaawansowany mechanizm działania matryc umożliwia wyliczanie wynagrodzeń w oparciu o wiele zmiennych, takich jak np.: miejsce zamieszkania, czas pracy, kompetencje, wyniki czy elementy umowne pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Matryce wynagrodzeń mogą odwoływać się do parametrów i wartości wynagrodzeń, a także do parametrów zawartych w umowach danych pracowników, pozwalając tym samym na wyliczanie wynagrodzeń indywidualnych. Ważną zaletą matryc jest funkcja określania daty ich ważności, co umożliwia ustalanie przedziałów czasowych,
w których mają obowiązywać dane wzorce.

Moduł Foonsy® ERP Kadry udostępnia narzędzie do rejestracji umów pracowniczych, z możliwością definiowania ich parametrów i wartości (analogicznie do wynagrodzeń) oraz przechowywania dokumentów w postaci dowolnych załączników.

Moduł wyposażono w panel rejestracji czasu pracy, pozwalający na precyzyjne jego rozliczanie, z uwzględnieniem: wejść/wyjść, urlopów, wyjść służbowych, nadgodzin oraz nieobecności. Ważną zaletą panelu jest możliwość współpracy z różnymi czytnikami, w tym z czytnikami komunikacji bliskiego zasięgu (NFC).

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Kadry
+

 • tworzenie różnych grup pracowniczych (rejestry, typy, rodzaje) dla celów statystycznych oraz ewidencyjnych,
 • nadawanie określonych kompetencji pracownikom z funkcją nadzorowania czasu ich ważności (rozwiązanie szczególnie istotne w przypadku uprawnień czasowych wymagających odnawiania),
 • definiowanie parametrów i wartości dla wynagrodzeń z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi umożliwiających:
  • budowanie własnych parametrów wykorzystywanych do wyliczania wynagrodzeń, np.: staż pracy, kwalifikacje, praca w warunkach szkodliwych,
  • definiowanie dowolnej liczby parametrów dla wynagrodzeń oraz budowanie ich własnych słowników wartości,
  • definiowanie korelacji pomiędzy parametrami wynagrodzeń za pośrednictwem dowolnych algorytmów,
  • tworzenie algorytmów z wykorzystaniem intuicyjnego i wielojęzycznego panelu fAlgo,
  • tworzenie dwu- i  trójwymiarowych tablic służących do wyliczania wynagrodzeń,
 • tworzenie szablonów (wzorców) wynagrodzeń z wykorzystaniem matryc, których mechanizm działania zbliżony jest do matryc technologicznych (możliwość posiadania różnych wzorców dla całego przedsiębiorstwa, bez konieczności każdorazowego definiowania wynagrodzeń dla równorzędnych stanowisk),
 • zaawansowany mechanizm działania matryc do wyliczania wynagrodzeń w oparciu o wiele zmiennych, takich jak np.: miejsce zamieszkania, czas pracy, kompetencje, wyniki czy elementy umowne pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • matryce wynagrodzeń odwołujące  się do parametrów i wartości wynagrodzeń, a także do parametrów zawartych w umowach danych pracowników (wyliczanie wynagrodzeń indywidualnych),
 • określanie daty ważności matryc wynagrodzeń (ustalanie przedziałów czasowych, w których mają obowiązywać dane wzorce),
 • narzędzie rejestracji umów pracowniczych z możliwością definiowania ich parametrów i wartości (analogicznie do wynagrodzeń) oraz przechowywania dokumentów w postaci dowolnych załączników,
 • kalendarz definiowania standardowego czasu pracy (początek – koniec, przerwy, zmiany, święta) z możliwością przypisania kalendarza do określonego pracownika lub grupy pracowników,
 • panel rejestracji czasu pracy, pozwalający na precyzyjne jego rozliczanie, z uwzględnieniem: wejść/wyjść, urlopów, wyjść służbowych, nadgodzin oraz nieobecności,
 • współpraca panelu rejestracji z różnymi czytnikami, w tym z czytnikami komunikacji bliskiego zasięgu (NFC),
 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X