Moduł Foonsy® ERP Pieniądz to narzędzia efektywnie wspierające procesy i obszary związane z przepływem pieniężnym w przedsiębiorstwie.

Program pozwala na tworzenie własnych rachunków bankowych w różnych walutach, a także własnych nazw dla rodzajów operacji bankowych.

Ważną cechą, w ramach obszaru rachunków bankowych, jest możliwość tworzenia indywidualnych subrachunków kontrahentów, z opcją wyświetlania ich na dokumentach sprzedaży. Istotną funkcjonalnością jest automatyczna rejestracja wyciągów bankowych według indywidualnych rachunków, na podstawie pliku (SIMP – system identyfikacji masowych płatności).

Użytkownik może w łatwy sposób rejestrować wyciągi bankowe i wiązać poszczególne przychody/rozchody z różnymi dokumentami, np.: z fakturami zakupu/sprzedaży lub z listami wynagrodzeń.

Foonsy®Pieniądz oferuje praktyczną funkcję tworzenia paczek przelewów według terminów płatności, a następnie ich eksportu do pliku kompatybilnego z formatem importu systemów bankowych.

Program pozwala na definiowanie własnych rodzajów kas w określonych walutach, a także własnych nazw dla rodzajów operacji kasowych.

Wpłaty/wypłaty z kasy mogą być powiązane z kontrahentem lub z pracownikiem oraz z dokumentami skojarzonymi. Moduł umożliwia tworzenie raportów kasowych dla operacji wpłat/wypłat z automatycznym przeniesieniem salda zamknięcia jednego raportu na saldo otwarcia kolejnego.

Zarówno w obszarze operacji bankowych, jak i kasowych, moduł pozwala na rozliczanie wpłat poprzez ich przyporządkowywanie do jednego lub kilku dokumentów.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Pieniądz
+

 • tworzenie własnych rachunków bankowych w różnych walutach, a także własnych nazw dla rodzajów operacji bankowych,
 • tworzenie indywidualnych subrachunków kontrahentów w ramach obszaru rachunków bankowych, z opcją wyświetlania ich na dokumentach sprzedaży,
 • automatyczne rejestrowanie wyciągów bankowych według indywidualnych rachunków na podstawie pliku (SIMP – system identyfikacji masowych płatności),
 • rejestrowanie wyciągów bankowych i wiązanie poszczególnych przychodów/rozchodów z różnymi dokumentami, np.: z fakturami zakupu/sprzedaży lub z listami wynagrodzeń,
 • tworzenie paczek przelewów według terminów płatności oraz ich eksport do pliku kompatybilnego z formatem importu systemów bankowych,
 • definiowanie własnych rodzajów kas w określonych walutach oraz własnych nazw dla rodzajów operacji kasowych,
 • łączenie wpłat/wypłat z kasy z kontrahentem lub z pracownikiem oraz z dokumentami skojarzonymi,
 • tworzenie raportów kasowych dla operacji wpłat/wypłat z automatycznym przeniesieniem salda zamknięcia jednego raportu na saldo otwarcia kolejnego,
 • rozliczanie wpłat poprzez ich przyporządkowywanie  do jednego lub kilku dokumentów zarówno w obszarze operacji bankowych, jak i kasowych,
 • tworzenie rozrachunków z kontrahentem na zasadzie łączenia wpłat/wypłat z odpowiednimi dokumentami sprzedaży/zakupu,
 • tworzenie kompensat z kontrahentami zarówno w walucie podstawowej jak i w walutach obcych,
 • tworzenie dokumentów umorzeń zobowiązań lub należności,
 • tworzenie dokumentów bilansu otwarcia dla rozrachunków – przeniesienie stanu z poprzedniego systemu,
 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ