Moduł Foonsy® ERP Oferty to rozbudowany zestaw narzędzi do parametryzacji i automatyzacji procesu ofertowania, wymiernie wpływający na poprawę szybkości i jakości obsługi klienta.

Obszar, oprócz ofert krajowych, umożliwia łatwe konstruowanie ofert zagranicznych. Dzięki funkcji wielowalutowości użytkownik, w procesie tworzenia oferty, wprowadza dane w dowolnych walutach, które są automatycznie przeliczane na inne.

Moduł udostępnia funkcję dynamicznej wizualizacji 3D produktów definiowanych w ofercie, z wykorzystaniem narzędzia f3D, a także możliwość graficznej prezentacji dodatków produktów zdefiniowanych w ramach zakładki “Parametry i wartości”.

Aby maksymalnie ułatwić proces ofertowania, w korelacji ze sferą kosztową, program dysponuje inteligentnym narzędziem do symulacji kosztów w oparciu o: technologię wytwarzania, ceny zakładane, aktualne kursy walut oraz jednostki alternatywne. Symulację kosztów – w zależności od potrzeb – można przeprowadzić w wersji zagregowanej lub w rozbiciu na poszczególne towary i wyroby. Prezentacja danych odbywa się w sposób uporządkowany, za pośrednictwem tabel przestawnych, umożliwiając użytkownikowi wprowadzanie dowolnych modyfikacji w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, narzędzie pozwala na graficzną prezentację dowolnego zakresu informacji oraz eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych.

Obszar Foonsy® ERP Oferty zawiera szereg funkcji wspomagających zarządzanie wysyłką ofert do klientów, która może odbywać się z różnych kont pocztowych, zdefiniowanych dla użytkownika, w języku właściwym dla ich adresata.

Przygotowana oferta może zostać zapisana w jednym z kilkunastu dostępnych formatów oraz zarchiwizowana wraz z załącznikami (w wielu formatach: pdf, jpg, gif, bmp, txt, doc, docx, html, xml, wmv, dxf, dwg, xls, xlsx, csv, zip) z możliwością ich podglądu w dowolnym momencie.

Ważną zaletą modułu, wykorzystywaną w wielu obszarach Foonsy®ERP, jest możliwość tworzenia i szybkiego podglądu relacji dokumentów, obrazujących ich powiązania w systemie z innymi dokumentami i/lub elementami. Relacje pomiędzy dokumentami tworzone są w sposób automatyczny (np. zamówienie z fakturą sprzedaży i dokumentem wydania z magazynu), natomiast relacje pomiędzy dokumentami a elementami (wiadomościami, zadaniami, projektami, procesami oraz czatem) tworzone są manualnie (np. faktura sprzedaży z wiadomością od klienta).

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Oferty
+

 • wielowalutowość polegająca na definiowaniu przez użytkownika dowolnych walut i automatycznym ich przeliczaniu na inne w procesie konstruowania oferty (łatwe konstruowanie ofert zagranicznych),
 • dynamiczna wizualizacja 3D produktów definiowanych w ofercie z wykorzystaniem narzędzia f3D,
 • graficzna prezentacja dodatków produktów zdefiniowanych w ramach zakładki “Parametry i wartości”,
 • łatwy proces ofertowania w korelacji ze sferą kosztową,
 • inteligentne narzędzie do symulacji kosztów w oparciu o: technologię wytwarzania, ceny zakładane, aktualne kursy walut oraz jednostki alternatywne,
 • symulacja kosztów w wersji zagregowanej lub w rozbiciu na poszczególne towary i wyroby,
 • uporządkowana prezentacja danych symulacji kosztów za pośrednictwem tabel przestawnych z możliwością wprowadzania dowolnych modyfikacji w czasie rzeczywistym,
 • graficzna prezentacja dowolnego zakresu informacji symulacji kosztów,
 • eksport danych symulacji kosztów do arkuszy kalkulacyjnych,
 • wysyłka ofert do klientów z różnych kont pocztowych, zdefiniowanych dla użytkownika, w języku właściwym dla ich adresata,
 • zapis przygotowanej oferty w jednym z kilkunastu dostępnych formatów,
 • archiwizacja wraz z załącznikami (w wielu formatach: pdf, jpg, gif, bmp, txt, doc, docx, html, xml, wmv, dxf, dwg, xls, xlsx, csv, zip) z możliwością ich podglądu w dowolnym momencie,
 • słowniki rejestrów, typów i rodzajów ofert, umożliwiające podział ofert pod kątem analitycznym,
 • tworzenie i szybki podgląd relacji dokumentów, obrazujących ich powiązania w systemie z innymi dokumentami i/lub elementami – relacje pomiędzy dokumentami tworzone są w sposób automatyczny (np. zamówienie z fakturą sprzedaży i dokumentem wydania z magazynu), natomiast relacje pomiędzy dokumentami a elementami (wiadomościami, zadaniami, projektami, procesami oraz czatem) tworzone są manualnie (np. faktura sprzedaży z wiadomością od klienta),
 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ