Moduł Foonsy® ERP Magazyny to zaawansowane funkcje zapewniające sprawną realizację procesów i optymalizację zasobów powiązanych z gospodarką magazynową, będącą istotnym elementem działalności wszystkich przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych.

System wykorzystuje rozwiązania znane z innych modułów Foonsy®ERP, do których należą m.in.: wielowalutowość; prezentacja graficzna dodatków produktów zdefiniowanych w ramach zakładki „Parametry i wartości”; konwertowanie dokumentów magazynowych do kilkunastu formatów; wysyłka dokumentów z różnych kont pocztowych; podział dokumentów magazynowych pod kątem analitycznym.

Moduł obsługuje dowolną liczbę magazynów z rozbudowaną funkcją ich parametryzacji. Użytkownik może definiować lokalizacje magazynowe wraz z ich strukturą i pojemnością, które są automatycznie weryfikowane przy dokumentach przyjęcia (np. ostrzeżenie przed ewentualnym brakiem miejsca). System umożliwia przeznaczenie powierzchni magazynowej do zastosowań ogólnych lub przypisanie danego rodzaju towaru/grupy towarów (np. tylko półwyroby, tylko wyroby) do konkretnego magazynu. Parametryzacja magazynów dotyczy również lokalizowania towarów i może odbywać się w sposób: manualny, automatyczny na domyślną lokalizację lub automatyczny na pierwszą wolną lokalizację (spełniającą dane kryteria rodzaju i miejsca).

Moduł Foonsy®Magazyny posiada funkcję definiowania dowolnej liczby dokumentów magazynowych pod kątem: dostępu do określonych magazynów, sposobu rozchodowywania materiałów, zachowania w zarządzaniu lokalizacjami lub uprawnień poszczególnych użytkowników.

Obszar oferuje widok bilansu dla wszystkich magazynów według: stanu i wartości na otwarciu, stanu i wartości przychodów/rozchodów oraz stanu i wartości na końcu badanego okresu. Inną użyteczną opcją jest podgląd wszystkich kartotek magazynowych z historią: przyjęć, wydań, przesunięć, rezerwacji oraz lokalizacji towarów.

Do ważnych zalet systemu należy obsługa jednostek alternatywnych dla towarów (np. przyjęcie w metrach, wydanie w kilogramach) oraz automatyczne przeliczanie cen przez zdefiniowane wskaźniki. Narzędzie pozwala przyjąć i wydać towary o różnych jednostkach miar, unikając przy tym błędów ilościowych.

Foonsy® ERP Magazyny, oprócz standardowej inwentaryzacji, umożliwia spis z natury na wybranym magazynie w trakcie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Płynne działanie firmy, w tym przypadku, jest możliwe dzięki mechanizmom blokowania określonych operacji pomiędzy inwentaryzowanymi magazynami.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Magazyny
+

 • wykorzystywanie narzędzi i rozwiązań znanych z innych modułów Foonsy®ERP (szybka praca oparta na wcześniej poznanych funkcjach i mechanizmach):
  • wielowalutowość,
  • prezentacja graficzna dodatków produktów zdefiniowanych w ramach zakładki „Parametry i wartości”,
  • konwertowanie dokumentów magazynowych do kilkunastu formatów,
  • wysyłka dokumentów z różnych kont pocztowych,
  • podział dokumentów magazynowych pod kątem analitycznym na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika słowników rejestrów, typów i rodzajów,
 • obsługa dowolnej liczby magazynów z rozbudowaną funkcją ich parametryzacji:
  • definiowanie lokalizacji magazynowych wraz z ich strukturą i pojemnością, które są automatycznie weryfikowane przy dokumentach przyjęcia (np. ostrzeżenie przed ewentualnym brakiem miejsca),
  • przeznaczenie powierzchni magazynowej do zastosowań ogólnych lub przypisanie danego rodzaju towaru/grupy towarów (np. tylko półwyroby, tylko wyroby) do konkretnego magazynu,
  • lokalizowanie towarów w sposób: manualny, automatyczny na domyślną lokalizację lub automatyczny na pierwszą wolną lokalizację (spełniającą dane kryteria rodzaju i miejsca),
 • definiowanie dowolnej liczby dokumentów magazynowych pod kątem: dostępu do określonych magazynów, sposobu rozchodowywania materiałów, zachowania w zarządzaniu lokalizacjami lub uprawnień poszczególnych użytkowników,
 • widok bilansu dla wszystkich magazynów według: stanu i wartości na otwarciu, stanu i wartości przychodów/rozchodów oraz stanu i wartości na końcu badanego okresu,
 • podgląd wszystkich kartotek magazynowych z historią: przyjęć, wydań, przesunięć, rezerwacji oraz lokalizacji towarów,
 • obsługa jednostek alternatywnych dla towarów (np. przyjęcie w metrach, wydanie w kilogramach) oraz automatyczne przeliczanie cen przez zdefiniowane wskaźniki (unikanie błędów ilościowych przy przyjmowaniu i wydawaniu towarów o różnych jednostkach miar),
 • obsługa inwentaryzacji standardowej, a także inwentaryzacji na wybranym magazynie w trakcie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa (dzięki mechanizmom blokowania określonych operacji pomiędzy inwentaryzowanymi magazynami),
 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ