Moduł Foonsy® ERP Księgi to zespół narzędzi wspierających dział księgowy poprzez automatyzacje wielu czynności zwiększających efektywność jego pracy.

Rozbudowane funkcje obszaru umożliwiają definiowanie wielu parametrów księgowych, uwzględniając: indywidualne okresy i subokresy rozliczeniowe, plan kont (na podstawie wzorców systemowych), manualne dokumenty księgowe (na podstawie wzorców systemowych), operacje księgowe oraz rejestry VAT (powiązanie z dokumentami zakupu/sprzedaży).

Program oferuje możliwość konfiguracji matryc księgowań dla dokumentów manualnych i dokumentów systemowych (zakupu, magazynowych, sprzedaży, raportów kasowych, wyciągów bankowych, środków trwałych oraz list płac).

Ważną zaletą modułu Foonsy®Księgi, znacznie zwiększającą efektywność pracy, są matryce automatycznych przeksięgowań, z możliwością tworzenia algorytmów dla przeksięgowań według dowolnych parametrów oraz dowolnych założeń (z wykorzystaniem: funkcji logicznych, funkcji matematycznych lub zmiennych systemowych).

Obszar wyposażono w intuicyjny panel, z rozbudowanymi możliwościami księgowania dokumentów manualnych i dokumentów systemowych. Księgowanie może odbywać się w sposób automatyczny (na podstawie matryc księgowania) lub ręczny (w obszarze edycji, z możliwością korekty, zmiany lub usunięcia polecenia).

Moduł Foonsy®Księgi dysponuje panelem rozrachunków pomiędzy firmą a kontrahentami (dostawcy/odbiorcy) oraz pracownikami, z funkcjami: widoku pozycji nierozliczonych, łączenia wielu pozycji dokumentów i wpłat oraz kompensowania należności i zobowiązań.

Innym, użytecznym rozwiązaniem modułu jest panel umożliwiający przegląd zapisów na kontach według: dowolnego okresu, poziomu kont (syntetyczne, analityczne), dowolnego zapisu na koncie (zarówno pod kątem nazwy polecenia księgowania, jak i opisu pozycji).

Moduł Foonsy® ERP Księgi umożliwia budowanie dowolnych sprawozdań finansowych na podstawie wzorców systemowych, takich jak: rachunek wyników, bilans, przepływy pieniężne. Program pozwala na tworzenie dowolnych sprawozdań finansowych, wykorzystując do ich budowy kreator sprawozdań. Narzędzie to, oprócz tworzenia pozycji sprawozdań i łączenia ich z poszczególnymi kontami księgowymi, umożliwia w oparciu o fAlgo, tworzenie zaawansowanych algorytmów do wyliczania określonych pozycji sprawozdań.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Księgi
+

 • definiowanie wielu parametrów księgowych, z uwzględnieniem:
  • indywidualnych okresów i subokresów rozliczeniowych,
  • planu kont (na podstawie wzorców systemowych),
  • manualnych dokumentów księgowych (na podstawie wzorców systemowych),
  • operacji księgowych,
  • rejestrów VAT (powiązanie z dokumentami zakupu/sprzedaży),
 • konfiguracja matryc księgowań dla dokumentów manualnych i dokumentów systemowych (zakupu,  magazynowych, sprzedaży, raportów kasowych, wyciągów bankowych, środków trwałych oraz list płac),
 • matryce automatycznych przeksięgowań z możliwością tworzenia algorytmów dla przeksięgowań według dowolnych parametrów oraz dowolnych założeń (z wykorzystaniem: funkcji logicznych, funkcji matematycznych lub zmiennych systemowych),
 • intuicyjny panel z rozbudowanymi możliwościami księgowania dokumentów manualnych i dokumentów systemowych w sposób automatyczny (na podstawie matryc księgowania) lub ręczny (w obszarze edycji, z możliwością korekty, zmiany lub usunięcia polecenia),
 • panel rozrachunków pomiędzy firmą a kontrahentami (dostawcy/odbiorcy) oraz pracownikami, z funkcjami: widoku pozycji nierozliczonych, łączenia wielu pozycji dokumentów i wpłat oraz kompensowania należności i zobowiązań,
 • przegląd zapisów na kontach według: dowolnego okresu, poziomu kont (syntetyczne, analityczne) oraz dowolnego zapisu na koncie (zarówno pod kątem nazwy polecenia księgowania, jak i opisu pozycji),
 • budowanie dowolnych sprawozdań finansowych na podstawie wzorców systemowych, takich jak: rachunek wyników, bilans, przepływy pieniężne,
 • kreator sprawozdań finansowych z możliwością tworzenia pozycji sprawozdań i łączenia ich z poszczególnymi kontami księgowymi, a także tworzenia zaawansowanych algorytmów do wyliczania określonych pozycji sprawozdań z wykorzystaniem narzędzia fAlgo,
 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ