Moduł Foonsy® ERP Kontrahenci został zaprojektowany w celu ułatwienia zarządzania kontaktami z pozycji programu, oferując dobrze zdefiniowany i przejrzysty system gromadzenia danych identyfikacyjnych, finansowych i marketingowych na temat kontrahentów firmy.

Program udostępnia miejsce, w którym gromadzone są podstawowe dane identyfikacyjne kontrahentów, takie jak: nazwa, NIP, REGON, PESEL, dane adresowe, osoby kontaktowe, telefony, strona www czy e­mail. Istotną opcją, w tym obszarze, jest możliwość dodawania różnych adresów korespondencyjnych oraz dostaw, a także wielu nazw dla danego kontrahenta (możliwość śledzenia całej historii współpracy, bez konieczności zakładania nowej kartoteki, w przypadku np. zmiany formy organizacyjno-prawnej).

Moduł umożliwia wprowadzanie wielu dodatkowych (uzupełniających) danych o kontrahencie oraz definiowanie domyślnych informacji, eliminujących konieczność każdorazowego wprowadzania powtarzających się pozycji.

Program koncentruje się na odpowiednim przepływie informacji pomiędzy kontrahentem a użytkownikiem, umożliwiając określanie osób kontaktowych (w tym preferowanego języka) po stronie kontrahenta oraz definiowanie opiekunów odpowiedzialnych za jego obsługę po stronie firmy użytkownika.

Istotną zaletą obszaru Foonsy® ERP Kontrahenci jest możliwość tworzenia własnych grup kontrahenckich na podstawie samodzielnie zdefiniowanych kategorii. Firma ma możliwość agregacji kontrahentów według różnych parametryzowanych kryteriów (np. potencjał zakupowy, stopień lojalności) uzyskując w ten sposób analityczne narzędzie pozwalające na segmentację partnerów handlowych i lepsze zarządzanie informacjami powiązanymi z nimi.

Moduł umożliwia tworzenie dowolnych grup rabatowych i kredytowych oraz wiązanie z nimi wybranych kontrahentów. Poza grupami, istnieje możliwość definiowania indywidualnych warunków rabatowych i kredytowych dla danego kontrahenta.

Użytecznym rozwiązaniem programu jest opcja określenia różnych akcji w stosunku do kontrahenta, na podstawie parametrów warunków kredytowych, w przypadku przekroczenia limitu kredytu kupieckiego i/lub posiadania niezapłaconych/przeterminowanych dokumentów sprzedaży.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Kontrahenci
+

 • gromadzenie podstawowych danych identyfikacyjnych kontrahentów (nazwa, NIP, REGON, PESEL, dane adresowe, osoby kontaktowe, telefony, strona www, e­mail),
 • dodawanie różnych adresów korespondencyjnych oraz dostaw,
 • dodawanie wielu nazw dla danego kontrahenta (możliwość śledzenia całej historii współpracy, bez konieczności zakładania nowej kartoteki, w przypadku np. zmiany formy organizacyjno-prawnej),
 • wprowadzanie wielu dodatkowych (uzupełniających) danych o kontrahencie oraz definiowanie domyślnych informacji, eliminujących konieczność każdorazowego wprowadzania powtarzających się pozycji,
 • określanie osób kontaktowych po stronie kontrahenta (w tym preferowanego języka),
 • definiowanie opiekunów odpowiedzialnych za obsługę kontrahenta po stronie firmy użytkownika,
 • tworzenie własnych grup kontrahenckich na podstawie samodzielnie zdefiniowanych kategorii (agregacja kontrahentów według różnych parametryzowanych kryteriów np. potencjał zakupowy, stopień lojalności) – analityczne narzędzie pozwalające na segmentację partnerów handlowych i lepsze zarządzanie informacjami powiązanymi z nimi,
 • tworzenie dowolnych grup rabatowych i kredytowych oraz wiązanie z nimi wybranych kontrahentów,
 • definiowanie indywidualnych warunków rabatowych i kredytowych dla danego kontrahenta,
 • określenie różnych akcji w stosunku do kontrahenta, na podstawie parametrów warunków kredytowych, w przypadku przekroczenia limitu kredytu kupieckiego i/lub posiadania niezapłaconych/przeterminowanych dokumentów sprzedaży,
 • definiowanie blokady kontrahentów w obszarach: Oferty, Zamówienia, Sprzedaż, Zakupy,
 • weryfikacja numeru NIP pod kątem prawidłowej sumy kontrolnej,
 • autouzupełnianie nazwy banku i SWIFT po wprowadzeniu numeru rachunku,
 • autouzupełnianie izb celnych dla obszaru Polski,
 • możliwość dodawania załączników (pliki ogólne, logo, warunki handlowe)
 • definiowanie wysyłki informacji z obszaru CRM dla poszczególnych adresów kontrahenta oraz dla osób kontaktowych
 • wyświetlanie lokalizacji kontrahenta na mapie,
 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

 

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ