Moduł Foonsy® ERP Konfiguracja to grupa funkcji przeznaczonych do szczegółowej parametryzacji systemu i jego obszarów, według aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Obszar umożliwia definiowanie ogólnych ustawień systemu Foonsy®ERP, takich jak: podstawowa waluta, obowiązujące języki (na jakie tłumaczone są wszystkie teksty wprowadzane przez użytkownika) oraz wygląd wydruków (znak firmowy, stopka wydruku, font).

Program pozwala na uruchamianie rejestracji historii w poszczególnych obszarach, oknach i polach programu, a także na uruchamianie procedury aktualizacji całego systemu (automatyczna aktualizacja oprogramowania na urządzeniach użytkowników wynikająca z aktualizacji bazy danych).

W ramach ustawień parametrów ogólnych, program umożliwia definiowanie połączeń z bazą: danych, archiwum oraz repliki.

Moduł Foonsy®Konfiguracja udostępnia szereg opcji związanych z określaniem ogólnych parametrów dla poszczególnych obszarów systemu, obejmujących m.in.:

 • ustawienia precyzji cen (cenniki, oferty, zamówienia, symulacje kosztów),
 • ustawienia domyślne dla archiwizacji poczty,
 • ustawienia domyślnego rodzaju banku oraz kursu (oferty, zamówienia, dokumenty sprzedaży, symulacje kosztów),
 • definiowanie trybu rezerwacji (magazyn, rejestr zamówień i rejestr zapotrzebowań produkcyjnych),
 • blokowanie edycji cen w obszarze dokumentów sprzedaży (pochodzących z zamówień).

Program umożliwia tworzenie struktury organizacyjnej firmy za pomocą diagramu, z funkcją łączenia użytkowników systemu z poszczególnymi elementami schematu organizacyjnego oraz wyświetlania szczegółowych danych identyfikacyjnych użytkowników.

Obszar pozwala definiować użytkowników systemu z uwzględnieniem: danych personalnych (zdjęcie, język komunikacji, telefon, e-mail, Skype), notatek, kont pocztowych oraz przynależności do parametryzowanych grup pracowniczych (robocze, organizacyjne, kosztowe, stanowiskowe).

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Konfiguracja
+

 • definiowanie ogólnych ustawień systemu Foonsy®ERP, takich jak: podstawowa waluta, obowiązujące języki (na jakie tłumaczone są wszystkie teksty wprowadzane przez użytkownika) oraz wygląd wydruków (znak firmowy, stopka wydruku, font),
 • uruchamianie rejestracji historii w poszczególnych obszarach, oknach i polach programu,
 • uruchamianie procedury aktualizacji całego systemu (automatyczna aktualizacja oprogramowania na urządzeniach użytkowników wynikająca z aktualizacji bazy danych),
 • definiowanie połączeń z bazą: danych, archiwum oraz repliki,
 • określanie ogólnych parametrów dla poszczególnych obszarów systemu, obejmujących m.in.:
  • ustawienia precyzji cen (cenniki, oferty, zamówienia, symulacje kosztów),
  • ustawienia domyślne dla archiwizacji poczty,
  • ustawienia domyślnego rodzaju banku oraz kursu (oferty, zamówienia, dokumenty sprzedaży, symulacje kosztów),
  • definiowanie trybu rezerwacji (magazyn, rejestr zamówień i rejestr zapotrzebowań produkcyjnych),
  • blokowanie edycji cen w obszarze dokumentów sprzedaży (pochodzących z zamówień),
 • tworzenie struktury organizacyjnej firmy za pomocą diagramu, z funkcją łączenia użytkowników systemu z poszczególnymi elementami schematu organizacyjnego oraz wyświetlania szczegółowych danych identyfikacyjnych użytkowników,
 • definiowanie użytkowników systemu z uwzględnieniem: danych personalnych (zdjęcie, język komunikacji, telefon, e-mail, Skype), notatek, kont pocztowych oraz przynależności do parametryzowanych grup pracowniczych (robocze, organizacyjne, kosztowe, stanowiskowe),
 • definiowanie domen w sieci lokalnej, wiązanie użytkownika z domeną, synchronizacja haseł domeny i systemu Foonsy®ERP, wspólna polityka bezpieczeństwa – wymuszenie zmiany haseł, auto-uruchamianie program wraz z systemem operacyjnym,
 • definiowanie dowolnej liczby banków dla kursów,
 • możliwość dodawania 4 rodzajów kursów (sprzedaż, zakup, średni, negocjowany),
 • dodawanie kursów walut dla wcześniej zdefiniowanych banków, pobieranie automatyczne kursów dowolnych walut dla wybranych banków.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ