Moduł Foonsy® ERP Dostawy oferuje rozbudowane narzędzia wspomagające organizację i zarządzanie obszarem dostaw towarów oraz zapewniające odpowiedni przepływ informacji, pomiędzy firmą a dostawcami, w ramach tego obszaru.

Obszar zapewnia łatwe i szybkie generowanie zamówień do dostawców, wspierane przez użyteczne funkcje i rozwiązania znane z innych obszarów. Wśród nich można wyróżnić: wysyłkę zamówień z różnych kont pocztowych zdefiniowanych dla użytkownika; wysyłkę zamówień w języku właściwym dla dostawcy; przeliczanie dowolnych walut na inne wskazane przez użytkownika (wielowalutowość); możliwość eksportu formularza zamówień do kilkunastu formatów; możliwość załączania i podglądu dodatkowych plików w wielu formatach; pełną archiwizację korespondencji wraz z załącznikami.

Moduł Foonsy® ERP Dostawy wykorzystuje f3D do graficznej, trójwymiarowej prezentacji produktów definiowanych w dostawie, a także graficzną prezentację dodatków produktów zdefiniowanych w ramach zakładki „Parametry i wartości”.

Tworzenie zamówień do dostawców może odbywać się na podstawie ręcznego wprowadzania danych przez użytkownika i/lub symulacji dostaw w oparciu o modele dostaw (zdefiniowane i własne). Użytkownik może budować własne modele dostaw, w oparciu o: podział towarów na grupy wg macierzy ABC-XYZ, podział towarów na grupy wg metody ABC, podział towarów na grupy wg zasady Pareto, bieżące rezerwacje, terminy dostaw, terminy wymagalności, optymalne wielkości dostaw, dostawy w toku oraz różne filtry dla towarów, dostawców, grup, itp.

Zamówienia do dostawców mogą być dzielone według dowolnych kryteriów, wykorzystując w tym celu słowniki: rejestrów, typów i rodzajów. Opcja ta umożliwia analityczne spojrzenie na sporządzane zamówienia i w rezultacie lepsze zarządzanie nimi w funkcji zmieniających się warunków.

Program udostępnia przejrzyste prezentacje graficzne (wykresy), różnych zmiennych w obszarze dostaw, ułatwiające absorpcję złożonych informacji. Graficzna transkrypcja danych liczbowych obejmuje: model popytu, niedobory, stany magazynowe, zamówienia oraz zapotrzebowania w perspektywie czasu.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Dostawy
+

 • łatwe i szybkie generowanie zamówień do dostawców, wspierane przez użyteczne funkcje i rozwiązania znane z innych obszarów:
  • wysyłka zamówień z różnych kont pocztowych zdefiniowanych dla użytkownika,
  • wysyłka zamówień w języku właściwym dla dostawcy,
  • przeliczanie dowolnych walut na inne wskazane przez użytkownika (wielowalutowość),
  • możliwość eksportu formularza zamówień do kilkunastu formatów,
  • możliwość załączania i podglądu dodatkowych plików w wielu formatach,
  • pełna archiwizacja korespondencji wraz z załącznikami,
 • graficzna, trójwymiarowa prezentacji produktów definiowanych w dostawie wykorzystująca narzędzie f3D,
 • graficzna prezentacja dodatków produktów zdefiniowanych w ramach zakładki „Parametry i wartości”,
 • tworzenie zamówień do dostawców na podstawie ręcznego wprowadzania danych przez użytkownika i/lub symulacji dostaw w oparciu o modele dostaw (zdefiniowane i własne),
 • możliwość budowania własnych modeli dostaw, w oparciu o: podział towarów na grupy wg macierzy ABC-XYZ, podział towarów na grupy wg metody ABC, podział towarów na grupy wg zasady Pareto, bieżące rezerwacje, terminy dostaw, terminy wymagalności, optymalne wielkości dostaw, dostawy w toku oraz różne filtry dla towarów, dostawców, grup, itp.,
 • podział zamówień według dowolnych kryteriów z wykorzystaniem słowników rejestrów, typów i rodzajów (analityczne spojrzenie na sporządzane zamówienia, lepsze zarządzanie nimi w funkcji zmieniających się warunków),
 • przejrzyste prezentacje graficzne (wykresy) różnych zmiennych w obszarze dostaw, ułatwiające absorpcję złożonych informacji,
 • graficzna transkrypcja danych liczbowych obejmująca: model popytu, niedobory, stany magazynowe, zamówienia oraz zapotrzebowania w perspektywie czasu,
 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ