Moduł Foonsy® ERP CRM oferuje dobrze zdefiniowany i przejrzysty system gromadzenia danych identyfikacyjnych i marketingowych na temat kontrahentów firm, zaprojektowany w celu ułatwienia zarządzania relacjami z klientem.

Moduł koncentruje się na odpowiednim przepływie informacji pomiędzy kontrahentem a użytkownikiem, umożliwiając określanie osób kontaktowych (w tym preferowanego języka) po stronie kontrahenta oraz definiowanie opiekunów odpowiedzialnych za jego obsługę po stronie firmy użytkownika.

Umożliwia wprowadzanie wielu dodatkowych (uzupełniających) danych o kontrahencie oraz definiowanie domyślnych informacji, eliminujących konieczność każdorazowego wprowadzania powtarzających się pozycji. Informacje o kontrahencie mogą być dodatkowo uzupełnione o różne adresy korespondencyjne oraz dostaw, a także załącznik w formie plików ogólnych, logo oraz warunków handlowych.

Istotną zaletą Foonsy®CRM jest definiowanie różnych akcji marketingowych z możliwością przypisywania różnych osób odpowiedzialnych za ich realizację.

Obszar do zarządzania relacjami z klientem pozwala na dodawanie wydarzeń na linii czasu dla danego użytkownika i kontrahenta (w przypadku posiadania uprawnień do kalendarza), a także przegląd wszystkich wydarzeń/akcji/wiadomości przez pryzmat kontrahenta lub użytkownika, z możliwością ich: filtrowania, grupowania oraz szybkiego wyszukiwania.

Moduł udostępnia narzędzie FoonsySender do tworzenia akcji mailingowych do różnych kontrahentów, z wykorzystaniem diagramu Venna, według: przydziałów do grup, regionów, krajów lub manualnego przypisywania, a także według kompilacji wszystkich wymienionych sposobów. Umożliwia kopiowanie akcji mailingowych, przegląd historii wysyłki oraz analizę statystyk odczytów akcji, a także wspiera automatyczną obsługę rezygnacji poprzez SenderService.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP CRM
+

 • tworzenie akcji mailingowych do różnych kontrahentów, z wykorzystaniem diagramu Venna, wg:
  • przydziałów do grup,
  • regionów,
  • krajów,
  • manualnego przypisywania,
  • kompilacji wszystkich powyższych sposobów,
 • kopiowanie akcji mailingowych, przegląd historii wysyłki, statystyka odczytów akcji,
 • automatyczna obsługa rezygnacji poprzez SenderService,
 • określanie osób kontaktowych po stronie kontrahenta (w tym preferowanego języka),
 • definiowanie opiekunów odpowiedzialnych za obsługę kontrahenta po stronie firmy użytkownika,
 • możliwość dodawania załączników (pliki ogólne, logo, warunki handlowe),
 • dodawanie różnych adresów korespondencyjnych oraz dostaw,
 • wprowadzanie wielu dodatkowych (uzupełniających) danych o kontrahencie oraz definiowanie domyślnych informacji, eliminujących konieczność każdorazowego wprowadzania powtarzających się pozycji,
 • definiowanie różnych akcji marketingowych z możliwością przypisywania różnych osób odpowiedzialnych za ich realizację,
 • dodawanie wydarzeń na linii czasu dla danego użytkownika i kontrahenta w przypadku posiadania uprawnień do kalendarza,
 • przegląd wszystkich wydarzeń/akcji/wiadomości przez pryzmat kontrahenta lub użytkownika, z możliwością ich: filtrowania, grupowania oraz szybkiego wyszukiwania,
 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

 


 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ