Moduł Foonsy® ERP Cenniki oferuje wiele zaawansowanych funkcji ułatwiających codzienną pracę działu handlowego.

Program udostępnia szerokie możliwości definiowania wielu cenników sprzedaży (bazowe, stałe, kalkulacyjne, symulacyjne, tablicowe, indywidualne) oraz zakupów (stałe, tablicowe), z uwzględnieniem różnych zmiennych, takich jak: waluta, okres obowiązywania, itp.

Obszar pozwala na definiowanie: rabatów podstawowych (stałych, powiązanych z grupą rabatową towarową i grupą rabatową kontrahencką), rabatów okresowych (przyznawanych na określony czas), a także rabatów dodatkowych (dodawanych incydentalnie przy ofercie, zamówieniu lub dokumencie sprzedaży). Uzupełnieniem powyższych opcji jest możliwość nadawania cen indywidualnych, konkretnie przypisanych do danego kontrahenta lub grupy kontrahentów.

Istotną funkcją modułu Foonsy® ERP Cenniki jest możliwość tworzenia uporządkowanych i czytelnych cenników tablicowych w trzech wymiarach: nagłówek, wiersz i kolumna. Oprócz budowania pojedynczych cenników tablicowych dla danego towaru, użytkownik ma możliwość tworzenia cenników złożonych z wielu tablic, sumowanych podczas procesu wyceny. Elastyczność
i skalowalność tego narzędzia umożliwia, w dowolnym momencie, wyłączenie z procesu rabatowania wybranego cennika tablicowego wchodzącego w skład głównego cennika towaru. Cenniki tablicowe mogą zawierać liczby lub dowolnie rozbudowane algorytmy w oparciu m.in. o: parametry i wartości, zmienne systemowe oraz funkcje logiczne.

W ramach operacji na cennikach tablicowych, program Foonsy®ERP umożliwia: dwustronną wymianę danych z arkuszem kalkulacyjnym Excel, dodawanie/usuwanie wierszy i kolumn oraz dowolne definiowanie przedziałów liczbowych.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Cenniki
+

  • definiowanie wielu cenników sprzedaży (bazowe, stałe, kalkulacyjne, symulacyjne, tablicowe, indywidualne) oraz zakupów (stałe, tablicowe), z uwzględnieniem różnych zmiennych, takich jak: waluta, okres obowiązywania, itp.,
  • definiowanie: rabatów podstawowych (stałych, powiązanych z grupą rabatową towarową i grupą rabatową kontrahencką), rabatów okresowych (przyznawanych na określony czas), a także rabatów dodatkowych (dodawanych incydentalnie przy ofercie, zamówieniu lub dokumencie sprzedaży),
  • nadawania cen indywidualnych, konkretnie przypisanych do danego kontrahenta lub grupy kontrahentów,
  • tworzenie uporządkowanych i czytelnych cenników tablicowych w trzech wymiarach (nagłówek, wiersz i kolumna),
  • tworzenie cenników złożonych z wielu tablic, sumowanych podczas procesu wyceny,
  • elastyczne i skalowalne narzędzie umożliwiające, w dowolnym momencie, wyłączenie z procesu rabatowania wybranego cennika tablicowego wchodzącego w skład głównego cennika towaru,
  • tworzenie cenników tablicowych zawierających liczby lub dowolnie rozbudowane algorytmy w oparciu m.in. o: parametry i wartości, zmienne systemowe oraz funkcje logiczne,
  • operacje na cennikach tablicowych, obejmujące dwustronną wymianę danych z arkuszem kalkulacyjnym Excel, dodawanie/usuwanie wierszy i kolumn oraz dowolne definiowanie przedziałów liczbowych,
  • tworzenie symulacji nowych cen i rabatów w celu poprawy warunków handlowych z jednoczesną analizą wpływy na poziom marży i zysku,
  • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ