Moduł Foonsy® ERP Analiz BI to intuicyjne narzędzia analityki biznesowej (BI – Business Intelligence), służące do przekształcania skomplikowanych danych w użyteczną wiedzę, dającą szansę na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Obszar umożliwia tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, dla wszystkich modułów funkcjonalnych systemu Foonsy®ERP, z wykorzystaniem informacji zawartych w bazie danych.

Analizy biznesowe mogą być generowane przez użytkowników systemu, z możliwością udostępniania efektu pracy innym użytkownikom (analizy tworzone od podstaw oraz analizy tworzone na bazie już istniejących).

Moduł Foonsy® ERP Analizy BI pozwala na tworzenie analiz w ramach pojedynczego przedsiębiorstwa, a także analiz zbiorczych (podmiotów powiązanych kapitałowo), z możliwością uzyskania informacji z innych baz danych oprogramowania Foonsy®ERP (analiza zbiorcza według podmiotów, analiza zbiorcza zagregowana).

Użytkownik dysponuje intuicyjnym interfejsem wyposażonym w szeroką gamę komponentów analitycznych, obejmującą: tabele danych, tabele agregacyjne, wykresy słupkowe, wykresy kołowe, wskaźniki kokpitu, karty danych, filtry graficzne okresu danych, pola tekstowe oraz obrazy.

Wygląd poszczególnych komponentów może być modyfikowany z uwzględnieniem ich: kształtu, układu, kolorystyki oraz filtrowania i sortowania danych. Dostosowanie widoku komponentów do potrzeb użytkownika, obejmuje możliwość płynnej zmiany ich wielkości oraz typu wykresu i wskaźnika. Dodatkową zaletą, podnoszącą komfort pracy, jest zastosowanie intuicyjnej funkcji „przeciągnij i upuść” przy operacjach w obszarze danych oraz zmianie układu poszczególnych komponentów.

Użytecznym rozwiązaniem Foonsy® ERP Analizy BI jest możliwość tworzenia harmonogramów generowania oraz dystrybucji poszczególnych analiz do zdefiniowanej grupy użytkowników systemu.

Rozbudowane analizy mogą być zapisywane i wysyłane pocztą jako załącznik w postaci nieedytowalnych plików pdf lub w specjalnym formacie umożliwiającym, innym użytkownikom systemu Foonsy®ERP, szybkie otwarcie i dalszą pracę z danymi.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Analizy BI
+

 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, dla poszczególnych modułów funkcjonalnych systemu Foonsy®ERP, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane,
 • generowane analiz biznesowych przez użytkowników systemu z możliwością udostępniania efektu pracy innym użytkownikom (analizy tworzone od podstaw oraz analizy tworzone na bazie już istniejących),
 • tworzenie analiz w ramach pojedynczego przedsiębiorstwa, a także analiz zbiorczych (podmiotów powiązanych kapitałowo) z możliwością uzyskania informacji z innych baz danych oprogramowania Foonsy®ERP (analiza zbiorcza według podmiotów, analiza zbiorcza zagregowana),
 • intuicyjny interfejs wyposażony w szeroką gamę komponentów analitycznych, obejmujących: tabele danych, tabele agregacyjne, wykresy słupkowe, wykresy kołowe, wskaźniki kokpitu, karty danych, filtry graficzne okresu danych, pola tekstowe oraz obrazy,
 • modyfikacja wyglądu poszczególnych komponentów z uwzględnieniem ich: kształtu, układu, kolorystyki oraz filtrowania i sortowania danych,
 • dostosowanie widoku komponentów do potrzeb użytkownika, obejmujące możliwość płynnej zmiany ich wielkości oraz typu wykresu i wskaźnika,
 • intuicyjna funkcja „przeciągnij i upuść” przy operacjach w obszarze danych oraz zmianie układu poszczególnych komponentów,
 • tworzenie harmonogramów generowania oraz dystrybucji poszczególnych analiz do zdefiniowanej grupy użytkowników systemu,
 • zapisywane i wysyłane pocztą rozbudowanych analiz jako załącznik w postaci nieedytowalnych plików pdf lub w specjalnym formacie umożliwiającym, innym użytkownikom systemu Foonsy®ERP, szybkie otwarcie i dalszą pracę z danymi,
 • wykorzystywanie informacji historycznych z hurtowni danych lub generowanie kostek OLAP w czasie rzeczywistym,
 • informacje o przewidywanym/średnim czasie generowania danych w celu optymalizacji działań użytkownika.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ