Moduł Foonsy® ERP Administracja to użyteczne narzędzia wspierające pracę związaną z administrowaniem informacjami oraz zasobami w przedsiębiorstwie.

Moduł pozwala definiować oraz publikować informacje o dowolnym charakterze dla pracowników firmy oraz kontrahentów w sieci dealerskiej (będących użytkownikami systemu Foonsy®ERP), a także klientów indywidualnych (posiadających dostęp do platformy Foonsy®Web). W zależności od potrzeb, publikacja informacji może odbywać się według określonych kryteriów, np.: wiadomość dla pracowników danego działu, komunikat dla kontrahentów z określonego regionu.

Obszar umożliwia tworzenie informacji administracyjnych (z podziałem na: rejestry, typy i rodzaje) pod kątem analitycznym oraz funkcjonalnym, prezentowanych w układzie przejrzystego „drzewa” ułatwiającego orientację w strukturze.

Każda zdefiniowana informacja może być dodatkowo wzbogacana o prezentację graficzną oraz dowolne załączniki, z możliwością ich szybkiego podglądu.

Moduł Foonsy® ERP Administracja, poza publikacją informacji, umożliwia tworzenie bazy zasobów przedsiębiorstwa zorganizowaną, analogicznie do informacji, w uporządkowaną strukturę, z podziałem na: rejestry, typy i rodzaje.

Program pozwala na przypisywanie zasobu do odpowiedzialnego za niego użytkownika, a także przypisywanie zasobu do danego obszaru użytkowania.

Istotną zaletą obszaru jest możliwość planowania różnych wydarzeń dla zasobów (np. przeglądy, konserwacje, certyfikacje) oraz ich prezentacji na kalendarzach określonych użytkowników (z funkcją przypominania o terminach ich realizacji).

Podobnie jak w przypadku informacji, każdy zasób zapisany w programie może być uzupełniony o dowolne załączniki, dotyczące: dokumentacji, instrukcji, opisów, itp.

Wszystkie informacje i zasoby zdefiniowane w systemie są automatycznie indeksowane, umożliwiając ich szybkie wyszukiwanie za pomocą globalnej wyszukiwarki programu Foonsy®ERP.

 

Wykaz funkcjonalności modułu Foonsy® ERP Administracja
+

Informacje

 • definiowanie i publikowanie informacji o dowolnym charakterze dla pracowników firmy oraz kontrahentów w sieci dealerskiej (będących użytkownikami systemu Foonsy®ERP), a także klientów indywidualnych (posiadających dostęp do platformy Foonsy®Web),
 • publikowanie informacji według określonych kryteriów, np.: wiadomość dla pracowników danego działu, komunikat dla kontrahentów z określonego regionu,
 • tworzenie informacji administracyjnych (z podziałem na: rejestry, typy i rodzaje) pod kątem analitycznym i funkcjonalnym, prezentowanych w układzie przejrzystego „drzewa” ułatwiającego orientację w strukturze,
 • uzupełnianie zdefiniowanych informacji o prezentację graficzną oraz dowolne załączniki z możliwością ich szybkiego podglądu,
 • automatycznie indeksowane informacji umożliwiające ich szybkie wyszukiwanie za pomocą globalnej wyszukiwarki programu Foonsy®ERP,
 • pełna integracja z Portalem Partnera wykonanym w technologii Web, który może się integrować ze stroną internetową użytkownika (dostęp do informacji, dokumentów za pośrednictwem uwierzytelnienia).

Zasoby

 • tworzenie bazy zasobów przedsiębiorstwa zorganizowaną, analogicznie do informacji, w uporządkowaną strukturę, z podziałem na: rejestry, typy i rodzaje,
 • przypisywanie zasobu do odpowiedzialnego za niego użytkownika, a także przypisywanie zasobu do danego obszaru użytkowania,
 • planowanie różnych wydarzeń dla zasobów (np. przeglądy, konserwacje, certyfikacje) oraz ich prezentacji na kalendarzach określonych użytkowników (z funkcją przypominania o terminach ich realizacji),
 • uzupełnianie zdefiniowanych zasobów o prezentację graficzną oraz dowolne załączniki z możliwością ich szybkiego podglądu,
 • automatycznie indeksowane zasobów umożliwiające ich szybkie wyszukiwanie za pomocą globalnej wyszukiwarki programu Foonsy®ERP.

Korespondencja

 • rejestrowanie korespondencji wysyłanej do kontrahentów oraz otrzymywanej od kontrahentów,
 • tworzenie własnej struktury korespondencji za pośrednictwem: rejestrów, typów, rodzajów,
 • przekazywanie korespondencji do odpowiednich użytkowników systemu lub do całych grup tychże użytkowników,
 • możliwość załączania do korespondencji, poza dokumentami z programu lub dysku komputera, dokumentów skanowanych przez dowolne urządzenie – monitorowanie bufora skanera,
 • możliwość określania statusu korespondencji – przygotowanie po stronie wielu osób, a wysyłka dokonywania przez inną osobę,
 • wyświetlanie alertów związanych z nadejściem nowej korespondencji,
 • rejestrowanie historii odczytów przez użytkowników,
 • tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ