Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – nr 5

Luty 5, 2021
Działając w imieniu FOONSY S.A., na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. (o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw), wzywam Akcjonariuszy do złożenia stanowiących ich własność dokumentów akcji w kapitale zakładowym spółki ...

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – nr 4

Grudzień 16, 2020
Działając w imieniu FOONSY S.A., na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. (o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw), wzywam Akcjonariuszy do złożenia stanowiących ich własność dokumentów akcji w kapitale zakładowym spółki ...

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – nr 3

Listopad 25, 2020
Działając w imieniu FOONSY S.A., na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. (o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw), wzywam Akcjonariuszy do złożenia stanowiących ich własność dokumentów akcji w kapitale zakładowym spółki ...

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – nr 2

Październik 23, 2020
Działając w imieniu FOONSY S.A., na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. (o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw), wzywam Akcjonariuszy do złożenia stanowiących ich własność dokumentów akcji w kapitale zakładowym spółki ...

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – nr 1

Wrzesień 30, 2020
Działając w imieniu FOONSY S.A., na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. (o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw), wzywam Akcjonariuszy do złożenia stanowiących ich własność dokumentów akcji w kapitale zakładowym spółki ...

Zawiadomienie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy Foonsy S.A.

Wrzesień 11, 2020
Stosowanie do art. 402 §3 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zarząd Spółki FOONSY S.A. z siedzibą we Wrześni zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu

Zawiadomienie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy Foonsy S.A.

Wrzesień 11, 2020
Stosowanie do art. 402 §3 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zarząd Spółki FOONSY S.A. z siedzibą we Wrześni zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ