Jakiej wielkości przedsiębiorstwa są potencjalnymi użytkownikami oprogramowania Foonsy ERP?
+
Użytkownikiem oprogramowania Foonsy ERP może być każde przedsiębiorstwo, bez względu na jego wielkość (mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo) oraz zasięg i budowę strukturalną (jednooddziałowa firma o zasięgu lokalnym, wielooddziałowa korporacja o zasięgu międzynarodowym).

Do jakich rodzajów przedsiębiorstw dedykowane jest oprogramowanie Foonsy ERP
+
Oprogramowanie Foonsy ERP dedykowane jest do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku (handlowych, usługowych, produkcyjnych).

W jakich branżach można zastosować oprogramowanie Foonsy ERP?
+
Oprogramowanie Foonsy ERP, dzięki odpowiedniej parametryzacji, można zastosować w dowolnej branży (budowlanej, motoryzacyjnej, spożywczej, itd.).

Jakie są minimalne wymagania sprzętowe oprogramowania Foonsy ERP?
+
Oprogramowanie Foonsy ERP – w odróżnieniu od wielu rozwiązań klasy ERP funkcjonujących na rynku – charakteryzuje się stosunkowo małymi wymaganiami sprzętowymi związanymi z funkcjonowaniem całego systemu. Wymagane parametry techniczne sprzętu kształtują się następująco:

  • Stacje robocze (dotyczy modelu Cloud i modelu Local) – system operacyjny Windows Vista/7/8/10 (32 lub 64-bitowy), pamięć operacyjna minimum 4 GB, wolna przestrzeń dyskowa minimum 2 GB,
  • Serwer (dotyczy modelu Local) – system operacyjny Linux (64-bitowy), pamięć operacyjna minimum 8 GB, wolna przestrzeń dyskowa minimum 100 GB.

Jak szybkie powinno być łącze internetowe, aby zapewnić bezproblemową pracę oprogramowania w modelu Cloud?
+
Minimalna prędkość łącza internetowego zależy od ilości użytkowników jednocześnie pracujących w systemie i nie powinna być niższa niż 10/1 Mb/ (wejście/wyjście). Zalecana prędkość łącza nie powinna być niższa niż 50/5 Mb/s (wejście/wyjście).

Ile trwa proces wdrażania oprogramowania Foonsy ERP?
+
Oprogramowanie Foonsy ERP, dzięki innowacyjnej, elastycznej budowie, można wdrożyć w czasie kilkakrotnie krótszym, aniżeli inne rozwiązania funkcjonujące na rynku. Czas wdrożenia, wynosi średnio kilka miesięcy, i zależy między innymi od: wielkości i rodzaju przedsiębiorstwa, w którym wdrażane jest oprogramowanie, rodzajów i ilości wybranych modułów funkcjonalnych oraz od ilości zakupionych licencji oprogramowania.

Jakie jest wsparcie techniczne po wdrożeniu oprogramowania Foonsy ERP?
+
W okresie gwarancyjnym na oprogramowanie Foonsy ERP (dotyczy modelu Cloud i modelu Local), Licencjobiorcy przysługuje:

  • nieodpłatne wsparcie techniczne, świadczone w postaci konsultacji przez telefon oraz e-mail, w zakresie konfiguracji oraz obsługi oprogramowania,
  • odpłatne wsparcie techniczne, realizowane w siedzibie Licencjobiorcy lub wskazanym przez Licencjobiorcę miejscu.

Po okresie gwarancyjnym na oprogramowanie Foonsy ERP (dotyczy modelu Local), Licencjobiorcy przysługuje:

  • odpłatne wsparcie techniczne, świadczone w postaci konsultacji przez telefon oraz e-mail, w zakresie konfiguracji oraz obsługi oprogramowania,
  • odpłatne wsparcie techniczne, realizowane w siedzibie Licencjobiorcy lub wskazanym przez Licencjobiorcę miejscu.

Czy w modelu Cloud (w chmurze) i modelu Local (lokalnie) jest taki sam zakres funkcjonalny oprogramowania Foonsy ERP?
+
Tak. Zakres funkcjonalny obu modeli licencjonowania jest identyczny. Oprogramowanie Foonsy ERP w modelu Cloud różni się, od oprogramowania w modelu Local, tylko i wyłącznie kwestiami technicznymi związanymi z alokacją serwerów baz danych.

Do kogo jest dedykowane oprogramowanie Foonsy ERP w modelu Cloud?
+
Oprogramowanie Foonsy ERP w modelu Cloud jest dedykowane dla firm, które z jednej strony chcą maksymalnie ograniczyć swoje zaangażowanie po stronie sfery IT (firma Foonsy przejmuje odpowiedzialność nad bezpieczeństwem gromadzonych danych oraz prawidłowym funkcjonowaniem całego systemu ERP), a z drugiej nie chcą ponosić jednorazowych, pełnych kosztów związanych z licencjonowaniem oprogramowania.

Do kogo jest dedykowane oprogramowanie Foonsy ERP w modelu Local?
+
Oprogramowanie Foonsy ERP w modelu Local jest dedykowane dla firm, które preferują instalację oprogramowania w wewnętrznym środowisku informatycznym firmy. Rozwiązanie jest polecane przedsiębiorstwom wymagającym dostępu do danych poprzez sieć lokalną, bez konieczności połączenia z Internetem.

Czy rozwiązanie w chmurze (model Cloud) jest bezpieczne?
+
Tak. Nad bezpieczeństwem chmury obliczeniowej Foonsy ERP nieustannie czuwa zespół specjalistów, dbających o ochronę danych (w tym, poprzez bieżącą archiwizację baz danych) oraz bezawaryjną pracę całego systemu. Najwyższy stopień bezpieczeństwa dotyczy także fizycznej lokalizacji sprzętu, który jest chroniony przed kradzieżą oraz skutkami nieszczęśliwych wypadków.

Ile kosztuje oprogramowanie Foonsy ERP?
+
Cena oprogramowania Foonsy ERP zależy między innymi od: rodzajów i ilości wybranych modułów funkcjonalnych, ilości zakupionych licencji oprogramowania, a także od wybranego modelu licencjonowania (model Cloud / model Local). Oprogramowanie Foonsy ERP charakteryzuje się bardzo korzystnym stosunkiem jakości do ceny! W podstawowym wariancie, cena licencji w modelu Cloud wynosi poniżej 100 PLN/m-c!

Który model licencjonowania (model Cloud/model Local) jest bardziej korzystny finansowo?
+
To zależy. Model Cloud jest rozwiązaniem znacznie tańszym w momencie zakupu (brak „zamrażania kapitału”), natomiast model Local jest rozwiązaniem tańszym w perspektywie kilkuletniej.

Na czym polega różnica pomiędzy modelem licencjonowania Cloud a Local?
+
Model Cloud jest rozwiązaniem zdobywającym coraz większą popularność. W swej konstrukcji przypomina usługę najmu / dzierżawy, w której Licencjobiorca płacąc miesięczne raty za użytkowanie oprogramowania otrzymuje w zamian, oprócz licencji na oprogramowanie, również stałą gwarancję, bieżące aktualizacje, wsparcie techniczne oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych.

W przypadku modelu Local, Licencjobiorca płacąc jednorazową, pełną opłatę licencyjną za oprogramowanie, uzyskuje stałą licencję (nieograniczoną czasowo), a po upływie gwarancji, w celu jej przedłużania i utrzymywania aktualności oprogramowania, może wykupywać jego bieżące aktualizacje.

Jakie dodatkowe koszty, poza kosztami licencjonowania oprogramowania, należy uwzględnić wdrażając oprogramowanie Foonsy ERP?
+
W przypadku oprogramowania Foonsy ERP – w odróżnieniu od wielu rozwiązań klasy ERP funkcjonujących na rynku – jedynymi dodatkowymi kosztami przy wdrażaniu oprogramowania, poza kosztami licencjonowania, są koszty związane z pracami wdrożeniowymi. Oprogramowanie Foonsy ERP oparte jest o bardzo stabilną oraz wydajną bazę danych PostgreSQL, która jest rozwiązaniem nie wymagającym dodatkowych opłat

 

 

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ