Termin ERP (ang. Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) oznacza system informatyczny pozwalający integrować działania przedsiębiorstwa na wszystkich poziomach zarządzania. Przedsiębiorstwo korzystające z oprogramowania klasy ERP może w łatwy sposób zbierać, przechowywać, zarządzać oraz interpretować dane pochodzące z wielu obszarów działalności biznesowej.

Pierwsze aplikacje wspierające zarządzanie firmą pojawiły się w latach 60-tych wraz z wprowadzeniem komputerów do zastosowań biznesowych. Początkowo były to rozwiązania typu IC (ang. Inventory Control – Kontrola Zapasów), ograniczające się do wspierania zarządzania gospodarką magazynową przedsiębiorstwa.

Dalszy rozwój komputeryzacji, oprogramowania oraz baz danych umożliwił powstanie standardu MRP (ang. Material Requirements Planning – Planowanie Potrzeb Materiałowych), obejmującego planowanie potrzeb materiałowych na podstawie informacji o: strukturze wyrobu, stanach magazynowych, planie produkcji oraz stanie zamówień w toku.

Kolejnym, ważnym etapem rozwoju oprogramowania biznesowego było pojawienie się systemów MRP II (ang. Manufacturing Resource Planning – Planowanie Zasobów Produkcyjnych), które w latach 80-tych stały się standardem zarządzania procesem produkcyjnym, obejmującym wszystkie etapy od planowana po dystrybucję produktów.

Z czasem, systemy MRP II zostały wzbogacone o kolejne funkcjonalności – kadry i płace oraz finanse i księgowość. Od tego momentu, systemy MRP II zaczęły być określane jako standard ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa).

Następnym punktem, ewolucyjnego rozwoju oprogramowania klasy Enterprise, było wprowadzenie funkcji pozwalających na zarządzanie kontaktami z klientem, funkcji zaawansowanego raportowania oraz rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji. ERP zyskały nową elastyczność, dzięki integracji z siecią WWW, która umożliwiła bezpośrednią komunikację z systemem kontrahentów i pracowników. Zmiany te określiły nowy standard oprogramowania biznesowego, znany pod pojęciem Extended ERP lub ERP II.

Dzięki swojej wszechstronności rozwiązania ERP (nomenklatura ERP jest powszechnie stosowana w odniesieniu do ERP, Extended ERP oraz ERP II) znajdują szerokie zastosowanie w wielu branżach oraz zróżnicowanych profilach działalności. Dostarczają zintegrowanego widoku na kluczowe procesy w przedsiębiorstwie (często w czasie rzeczywistym), porządkują procesy wewnętrzne
i zewnętrzne w firmie oraz zapewniają optymalne wykorzystanie wszystkich jej zasobów.

Systemy ERP to najczęściej rozwiązania modułowe składające się z funkcjonalnych, współpracujących ze sobą aplikacji (tzw. modułów). Rdzeniem systemów klasy ERP jest wspólna baza danych, gromadząca informacje pochodzące z wielu procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

Implementacja systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie niesie za sobą wiele korzyści, przejawiających się w poprawie jakości i wydajności procesów biznesowych. Systemy klasy Enterprise efektywnie wspierają kierownictwo wyższego szczebla w codziennej pracy, dostarczając niezbędnych informacji w procesie podejmowania decyzji. ERP pomaga budować elastyczne przedsiębiorstwo, zdolne do lepszej adaptacji w zmiennych warunkach rynkowych.

Wśród wielu korzyści biznesowych, wynikających z wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie, można wyróżnić:

 • zwiększenie konkurencyjności, rentowności, przychodów i wartości firmy,
 • elastyczność, szybka adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych,
 • łatwe zarządzanie spójną, aktualną informacją,
 • skrócenie czasu decyzji kadry zarządzającej,
 • efektywniejsze zarządzanie i komunikacja,
 • uporządkowanie struktury organizacyjnej,
 • automatyzację i ujednolicenie procedur,
 • usprawnienie procesów obejmujących wiele pionów i oddziałów,
 • wydajniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • identyfikację i minimalizację błędów popełnianych przez pracowników,
 • poprawę terminowości dostaw i zamówień,
 • redukcję zapasów i optymalizację procesów produkcyjnych,
 • lepsze zarządzanie relacjami z klientem,
 • zwiększenie bezpieczeństwa danych.

Dynamiczny rozwój rozwiązań tworzonych w oparciu o tak zwane “chmury” sprawia, że systemy ERP stają się coraz bardziej przystępne finansowo dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz łatwiejsze do implementacji i zarządzania. Ekspansja najlepszych rozwiązań zmierza w kierunku pełnej integracji systemu z platformą stacjonarną, mobilną oraz Web, umożliwiając pełną swobodę dostępu dla jego użytkowników.logo — kopia

 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X

3Zamów bezpłatny katalog lub umów indywidualną prezentację Foonsy®ERP