Architektura oprogramowania Foonsy® ERP oparta jest na wieloplatformowej koncepcji dostępu, zarówno z poziomu dedykowanych aplikacji (na platformę Windows i systemy mobilne), jak i z poziomu przeglądarek internetowych. Elastyczna budowa systemu spełnia zróżnicowane wymagania nowoczesnego przedsiębiorstwa, uwzględniając potrzeby jego pracowników oraz kontrahentów, bez względu na miejsce / sposób ich komunikacji z bazą danych.

Obok wieloplatformowości, istotną cechą systemu jest jego wielowarstwowa struktura. Przejawia się ona w budowie aplikacji, w której interfejs użytkownika systemu komunikuje się z danymi w bazie poprzez procedury wykonawcze, procedury komunikacji z serwerem oraz warstwy separacyjne.

Aplikacja Foonsy®ERP została stworzona na bazie platformy programistycznej .NET Framework oraz w oparciu o jedną z najbardziej wydajnych baz danych – PostgreSQL (charakteryzującą się nieograniczoną wielkością całkowitą (nie tylko nieograniczona liczba tabel, ale także nieograniczona liczba rekordów w pojedynczej tabeli), a dodatkowo będącą rozwiązaniem typu Open Source, posiadającym bogate możliwości rozbudowy i współpracy z bazami danych innych producentów).

Istotną cechą architektury Foonsy®ERP jest orientacja systemu na usługi, zgodna z metodologią SOA (Service-Oriented Architecture) wykorzystywaną w projektowaniu systemów klasy Enterprise.

Cały system opiera się na kilku językach wysokiego poziomu, w tym na językach specjalistycznych.

Projektując system dla przedsiębiorstw, uwzględniono jego skalowalność pod kątem różnych oczekiwań:

 • budowa modułowa (modelowana przez użytkownika),
 • obsługa sieci klientów (w obrębie jednej centralnej bazy danych, o dowolnym stopniu zagnieżdżenia) z możliwością:
  • udostępniania wybranych towarów i informacji z nimi powiązanych,
  • udostępniania technologii wytwarzania wyrobów gotowych (szczególnie przydatne dla firm oferujących systemy elementów do produkcji),
  • udostępniania modeli biznesowych,
  • prowadzenia pełnej działalności gospodarczej przez podmioty podrzędne (oferty, zamówienia, sprzedaż, magazyny, itp.)
 • obsługa podmiotów powiązanych kapitałowo (w obrębie jednej bazy danych lub niezależnych baz, z możliwością agregacji danych analitycznych),
 • wielojęzyczność (w każdym obszarze aplikacji, nawet w obszarze algorytmów technologicznych!),
 • wielowalutowość (w każdym obszarze aplikacji, np.: oferty, zamówienia, sprzedaż, dostawy, magazyny).

Jednym z głównych założeń towarzyszących projektowaniu architektury systemu była normalizacja bazy danych do trzeciej postaci normalnej 3NF. Oznacza to, że w całej strukturze bazy występują atomowe dane (podzielone na najmniejsze możliwe składniki) zawarte w tabelach dotyczących określonych obszarów i rozłożone w nich w taki sposób, aby ograniczyć ich niepotrzebne powielanie. Takie podejście do architektury bazy, zapewnia zmniejszenie ogólnej liczby danych, rozwiązuje problem aktualizacji danych, a także pozwala na efektywne przetwarzanie oraz szybsze zarządzanie transakcjami.

Ważnym rozwiązaniem, charakteryzującym architekturę Foonsy®ERP, jest wykorzystywanie baz replikowanych w procesie analiz danych. Replika (będąca wierną kopią bazy głównej) umożliwia tworzenie złożonych analiz bez obciążania głównej bazy systemu, na której prowadzona jest bieżąca praca przedsiębiorstwa (praca na danych historycznych). Innymi elementami nie bez znaczenia, w obszarach będących dużym obciążeniem dla wydajności, są mechanizmy do automatycznej archiwizacji danych.

Metodyka tworzenia oprogramowania Foonsy® oparta jest o standardy PMI (Project Management Institute) oraz SCRUM, co przyczynia się bezpośrednio do pozytywnych efektów dla organizacji wykorzystującej system (możliwość szybkiego dostarczenia nowych rozwiązań produktowych o wysokiej jakości i funkcjonalności).

Niezawodność oprogramowania kontrolowana jest przez zespół wysokiej klasy specjalistów, tworzących testy automatyczne (funkcjonalne oraz regresyjne), wykonywane wg strategii strukturalnej (white-box) oraz funkcjonalnej (black-box).

Bezpieczeństwo danych środowiska Foonsy®ERP zapewnia szereg rozwiązań, obejmujących m.in.:

 • haszowany system haseł użytkowników,
 • wielopoziomowe uprawnienia do modułów i czynności w aplikacji,
 • podwójnie szyfrowany transfer danych pomiędzy aplikacją a bazą danych,
 • unikatowe klucze dla każdego użytkownika zabezpieczone hasłem,
 • aplikacje mobilne uwierzytelniane za pośrednictwem tokenów,
 • możliwość dezaktywacji aplikacji dla dowolnego użytkownika,
 • warstwę separacyjną pomiędzy aplikacją mobilną i web a bazą danych.

System Foonsy®ERP zorientowany jest na pracę w najwyższej jakości, szerokiej funkcjonalności i z minimalnym zaangażowaniem w jego utrzymanie poprzez:

 • automatyczną archiwizację danych,
 • automatyczne repliki danych,
 • automatyczne aktualizacje,
 • operowanie na jednolitych (w całym systemie) i zrozumiałych algorytmach do:
  • budowy technologii,
  • parametryzacji produktów,
  • księgowania danych finansowych,
  • wyliczania wynagrodzeń pracowników,
 • obsługę różnych formatów graficznych (od obrazów 2D do grafik 3D),
 • unifikację całego interfejsu,
 • bezpieczeństwo danych w postaci wielowarstwowych zabezpieczeń.

 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ZAMÓW KATALOG, PREZENTACJĘ